W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Nowe pokolenie lasu w Nadleśnictwie Tuszyma

Wiosna dla leśników to czas odnowień i poprawek, to czas kolejnej w całym cyklu życia lasu ich odpowiedzialności za jego trwałość.

Nadleśnictwo Tuszyma w bieżącym roku na zrębach złożonych (58 ha) i zupełnych (42 ha) planuje odnowić powierzchnię 100 ha oraz wykonać poprawki na powierzchni 9 ha.

Do obsadzenia tych powierzchni zaplanowano 477,6 tyś. szt. sadzonek sosny, 213,95 tyś. szt. sadzonek dębu, 45,05 tyś. szt. buka, 42,80 tyś. szt. sadzonek jodły, 41,60 tyś. szt. sadzonek brzozy i 25,50 tyś. szt. sadzonek olchy oraz 21,85 tyś. szt. sadzonek modrzewia, świerka, lipy, grabu i jaworu. Biologicznie powierzchnie te wzmocnione zostaną gatunkami biocenotycznymi czereśni ptasiej, kaliny koralowej, jabłoni, grusz i wiśni.

Ważną formą odnowienia lasu jest jego odnowienie naturalne. Nadleśnictwo w roku bieżącym na ten rodzaj „narodzin lasu” przeznaczyło 1,23 ha głównie pod obsiew brzozy.

Odnowienia – nazywamy czynności zmierzające do ponownego wprowadzenia roślinności drzewiastej na powierzchnie gdzie został w wyniku czynności gospodarczych usunięty drzewostan. Powierzchnie, na których wystąpiły klęski żywiołowe np. pożary, wiatry, także podlegają odnowieniu.

Poprawki – prace mające na celu poprawę jakości hodowlanej, zwiększanie różnorodności gatunkowej oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych istniejących upraw w których z różnych przyczyn powstały luki  i przerzedzenia.

Naturalne odnowienie lasu – zjawisko powstania młodego pokolenia drzew przez samosiew lub z odrośli, pod osłoną drzewostanu macierzystego lub w jego sąsiedztwie. W odnowieniu naturalnym czynnikiem zasadniczym jest właściwy dla organizmów żywych proces rozrodu gatunków.

Tekst i zdjęcia Artur Święch.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa