W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Nowy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Od  29 kwietnia 2016 r. stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pełni Beata Kardyś.

29 kwietnia nowa dyrektor, w obecności starosty Zbigniewa Tymuły oraz współpracowników PCPR złożyła uroczyste ślubowanie. Specyfikę pracy jednostki Beata Kardyś poznała pracując w PCPR od 17 lat.

 Na stanowisku dyrektora zastąpiła Barbarę Wdowiarz, która kierowała placówką od 1999r., a obecnie odeszła na emeryturę.

Życzę, by nadchodzący czas był dla Pani oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu okresem wykorzystanych szans i spełnionych nadziei, a wszystkie programowe zamiary i założenia spotkały przyjazne środowisko dla ich wypełnienia – powiedział starosta Zbigniew Tymuła.

Dyrektor Kardyś podziękowała za zaufanie, którym została obdarzona, jednocześnie wyrażając nadzieję współpracy we wszystkich sprawach ważnych dla Powiatu Mieleckiego i jego mieszkańców.

506221025791395548

 

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości