W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Nowy nabór do warsztatów terapii zająciowej

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu ogłasza nabór do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej, który będzie prowadzony w aktualnie remontowanym i przebudowywanym budynku przy ul. Bł. ks. Romana Sitki 3.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu działa od 1994 roku w obiekcie znajdującym się przy ulicy Kocjana 15. Jest to jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Jako placówka pobytu dziennego WTZ prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym.

W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy mają możliwość pozyskania lub przywrócenia umiejętności, które mogą być pomocne w podjęciu zatrudnienia w warunkach chronionych. Terapia prowadzona w warsztacie oparta jest o Indywidualne Programy Rehabilitacji, które dla każdego uczestnika opracowuje Rada Programowa.

Rehabilitacja społeczna ma na celu rozwinięcie zaradności osobistej, samodzielności społecznej, umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności, tolerancji, umiejętności radzenia w trudnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach integracyjnych w kraju i za granicą. Indywidualne Programy Rehabilitacji uwzględniają aktualny stan psychofizyczny uczestników, ich zainteresowania, umiejętności i zdolności.

W związku z rozszerzeniem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu o budynek przy ul. Bł.ks.Romana Sitki ogłoszono nowy nabór osób chętnych do uczestniczenia w zajęciach w tej placówki. Uczestnikiem WTZ może zostać osoba niepełnosprawna z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z wpisanym w orzeczeniu wskazaniem do terapii zajęciowej.

 

 

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej:

– kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

– podanie o przyjęcie do kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu

Wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa udzielać będzie Robert Kośla – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu.

Numery telefonów kontaktowych:

17 585 25 80, 602 398 613

W celu zapoznania się z dotychczasową działalnością prowadzoną przez Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszamy do placówki przy ul. Kocjana 15 w Mielcu.

 

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa