W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje Kultura i nauka

Nowy projekt szkoleniowy dla dorosłych w CKPIDN w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza osoby dorosłe na kursy pozwalające nabyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe w ramach nowego projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”.

Oferta szkoleniowa skierowana jest do osób zamieszkujących lub pracujących w powiecie mieleckim, wykazujących deficyty w zakresie kwalifikacji zawodowych, szczególnie osoby starsze i o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby z wykształceniem do poziomu ISCED 3 włącznie (czyli wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne). W projekcie przewidziane jest pobieranie opłaty od uczestników w wysokości 10% wartości kursu.

Rekrutacja na kursy rozpocznie się 18 września br. (poniedziałek) o godz. 16:00,

równocześnie w Biurze Projektu oraz on-line.

W ramach projektu realizowane będą Kursy Umiejętności Zawodowych oraz inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych zakończonych zewnętrznym certyfikatem wg poniższych założeń:

Kursy Umiejętności Zawodowych

Nazwa Liczba godzin Koszt kursu [zł] Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym SUSE Linux Server
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103] 50 183,11
Urządzenia sieciowe
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103] 65 219,74
Tworzenie stron internetowych
Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami [351103] 70 256,36
Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC
Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504] 150 549,34
Programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC
Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504] 150 549,34
Podstawy Adobe Photoshop – Grafika rastrowa z elementami podstaw obróbki fotografii cyfrowej
Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania [311911] 50 146,49

Kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Nazwa Liczba godzin Koszt kursu [zł] Projektowanie w systemie AutoCAD 80 292,98
Projektowanie w systemie CATIA 40 146,49
Kurs podstaw rachunkowości 104 380,88
Solid Works 48 175,79
Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych 67 245,37
Uprawnienia elektryczne SEP 30 109,87
Spawanie metodą TIG (141) 103 377,22
Spawanie metodą MAG (135) 145 531,03
Kurs dla technicznego personelu lotniczego 198 435,08

Projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” jest współfinansowany

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.5

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Rekrutacji można uzyskać w Biurze Projektu, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 2B, I piętro, pokój nr 1; pod nr tel. 17 250 64 84 oraz e-mail: [email protected] oraz na stronie www.akz.ckp.edu.pl

Edward Tabor

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa