W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Obradowała nowo powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku [FOTO]

Starosta Stanisław Lonczak powołał dziś (7 marca) członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Mieleckiego na okres kadencji 2023-2025.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. Do jej zadań należy m.in. ocena zagrożeń bezpieczeństwa na terenie powiatu, opiniowanie pracy policji i innych służb, jednostek i straży czy przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Nowi członkowie komisji zostali powołani na podstawie art. 38a ust. 5,6 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Zarządzenia Nr 6/2023 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2023 roku.

Do składu komisji powołano następujące osoby:
• Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego, Przewodniczący Komisji
• Zbigniew Działowski – Przedstawiciel Rady Powiatu Mieleckiego
• Kazimierz Gacek – Przedstawiciel Rady Powiatu Mieleckiego
• Ryszard Krawiec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu
• Arkadiusz Misiak – Komendant Straży Miejskiej w Mielcu
• Robert Pluta – Przewodniczący Konwentu Wójtów Powiatu Mieleckiego
• Tomasz Grazda — Komendant Powiatowy Policji w Mielcu.

W pracach Komisji uczestniczyć będzie prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu:
• Małgorzata Dobosz-Słąba – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mielcu

Ponadto, prace komisji wesprą głosem doradczym powołani przez Starostę Powiatu Mieleckiego:
• Łukasz Kapinos – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Mielcu
• Grzegorz Burek – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
• Beata Kardyś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
• Piotr Chrabąszcz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu
• Paweł Pazdan – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,
• Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
• Grzegorz Durak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu
• Jacek Krzyżewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu
• Franciszek Augustyn – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mielcu
• Grzegorz Piechota – Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu
• Dariusz Rżany – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mielcu
• Michał Deptuła – Wójt Gminy Wadowice Górne

Tuż po otrzymaniu powołań do pracy w komisji, jej członkowie przystąpili do pierwszych w tej kadencji obrad. W programie spotkania znalazło się m.in. przyjęcie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z zeszłorocznej działalności. Ustalono również szczegóły planu pracy na rok bieżący.

W dalszych punktach zaopiniowano pracę powiatowych służb, inspekcji i straży za rok 2022 i określono główne kierunki ich działań na rok 2023. Przyjęto też projekt ,,Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu mieleckiego na lata 2023-2026”.

W ostatnim punkcie obrad przedstawiono zebranym najważniejsze informacje związane z COVID-19 i ASF. Dodatkowo członkowie komisji zapoznali się ze szczegółami działalności Zespołu Terenowego Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ w Mielcu.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Bezpieczne Wakacje – działania policjantów

Wiadomości Mielec

Mali Rzeszowiacy na Jarmarku Ludowym

Wiadomości Mielec

Mielczanin Roku 2023 według czytelników Korso

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa