W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Od dziś przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Interesanci w trakcie wizyty w Urzędzie zobowiązani są do:

– zakrywania ust i nosa stosownie do obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.,

– dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (dozownik jest dostępny przy drzwiach wejściowych),

– zachowania dystansu 1,5 m od innych osób przed i w budynku urzędu.

W związku z nadal obowiązującym stanem epidemii, w celu załatwienia sprawy zaleca się odwiedzanie magistratu bez osób towarzyszących, a w razie możliwości korzystania z kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego ([email protected]; ePUAP).

Zarządzenie Nr 120.162.2020.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości