W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Odbudowa przepustu drogowego w Białym Borze

Odbudowano przepust drogowy w miejscowości Biały Bór w ciągu drogi powiatowej Nr 1177 R Tuszyma – Blizna, km 1 + 820” . Otwarcie nastąpiło 28.12.2016r.

Odbudowa przepustu polegała na :

–       rozbiórce istniejącego żelbetowego przepustu dwuotworowego 2 * f150 cm o długości 24,80 m, usytuowany pod kątem ukosu względem drogi powiatowej 200,

–       budowie tymczasowej, technologicznej drogi objazdowej obok przepustu,

–       wykonaniu materaca z kruszywa łamanego pod fundament,

–       wykonaniu żelbetowej ławy fundamentowej,

–       wykonaniu konstrukcji przepustu o długości 52,00 m z blachy falistej, o przekroju łukowym o wymiarach  5,27 * 1,42 m, wraz murkami czołowymi z koszy siatkowo-kamiennych na wlocie i wylocie,

–       umocnieniu dna cieku narzutem kamiennym,

–       wykonaniu nasypów, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej nad przepustem i na dojazdach,

–       budowie chodników i ustawieniu barier ochronnych stalowych.

 

Parametry techniczne przepustu po przebudowie :

  • Nośność : klasa „B” obciążenia, tj. 40 ton,
  • Długość całkowita konstrukcji– 52,00m,
  • Światło poziome – 5,27m,
  • Światło pionowe – 1,42m,
  • Szerokość jezdni nad przepustem – 2 x 3,25m,
  • Szerokość chodników – 2 x 2,00m,
  • Kategoria ruchu – KR3,
  • Obustronne stalowe bariery energochłonne BSP-140B.

 

Koszt całkowity odbudowy przepustu : 1.087.848,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji  z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych : 783.400,00 zł.

 

Wykonawca robót :  BUDIMEX S.A. Warszawa, Biuro Budowy Łańcut

 

 

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa