W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Odpady komunalne w Padwi Narodowej w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. w Gminie Padew Narodowa zmienia się sposób naliczania oraz wysokość opłaty za wywóz śmieci.

W związku z wejściem w życie uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 6 września 2019 r o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach nałożono szereg obowiązków na mieszkańców, jak również na gminy, m.in. bezwzględny obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Również nastąpił radykalny wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów z kwoty 180 zł do 270 zł za tonę . Także wzrost płacy minimalnej ma wpływ na zmiany kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Gmina Padew Narodowa podjęła intensywne działania w ramach poszukiwania optymalnych i jak najtańszych rozwiązań problemu.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  Rada Gminy w Padwi Narodowa uchwaliła , że opłata wynosić będzie 13,80 zł od osoby, natomiast w przypadku braku kompostownika stawka będzie o 2 złote wyższa.

Z danych za rok 2019 będących w posiadaniu Gminy ponad 90% mieszkańców posiadała kompostowniki. Kwota opłaty 13,80 zł od osoby wskazuje, że stawki w gminie Padew Narodowa będą jednymi z najniższych w regionie!


Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości