W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
fratelli
EsteticDent Dentysta Mielec
Image default
Informacje

Odprawa podsumowująca pracę mieleckich policjantów

W Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu odbyła się roczna narada służbowa podsumowująca pracę mieleckich policjantów w 2019 roku. W spotkaniu udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Mielcu wraz z Zastępcami, zaproszeni goście oraz przedstawiciele wszystkich pionów i komórek organizacyjnych mieleckiej komendy.

W spotkaniu podsumowującym ubiegły rok, oprócz kierownictwa mieleckiej jednostki udział wzięli Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Prokurator Rejonowy w Mielcu Marian Burczyk, Komendant Straży Miejskiej w Mielcu Arkadiusz Misiak oraz policjanci.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkom. Jacek Juwa, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił jej program. W swoim wystąpieniu komendant omówił wyniki pracy mieleckiej Policji za 2019 rok oraz przedstawił zamierzenia na rok bieżący. Kolejno głos zabierali zaproszeni goście. Zarówno starosta jak i prezydent podziękowali policjantom za dotychczasową współpracę i wyrazili chęć oraz gotowość do jej kontynuacji. Zarówno prokurator rejonowy Marian Burczyk jak i Komendant Straży Miejskiej bardzo pozytywnie ocenili współpracę z mielecką Policją.

Docenili dobre wyniki pracy mieleckich funkcjonariuszy i pogratulowali osiągnięć. Na zakończenie nadkom. Jacek Juwa podziękował policjantom za pracę w ubiegłym roku oraz zaapelował o dalsze zaangażowanie i przypomniał priorytety, którymi należy kierować się w walce z przestępstwami najbardziej uciążliwymi dla społeczności lokalnej. Szczególną uwagę zwrócił na troskę funkcjonariuszy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Komendant mieleckiej jednostki podziękował policjantom za trud wkładany w codzienną służbę.

Życząc wszystkim funkcjonariuszom satysfakcji z wykonywanej pracy i dziękując zaproszonym gościom za współpracę zakończył spotkanie.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Potrącenie rowerzysty na rondzie

Wiadomości Mielec

Potrącenie motorowerzysty w Woli Mieleckiej

Wiadomości Mielec

Żołnierze w powiecie mieleckim na ćwiczeniach

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa