W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Ogłoszenie o planowanej inwestycji na prawym wale rzeki Wisłoki

Prezydent Miasta Mielca oraz Biuro Inżynierskie WTU sp. z o.o., w związku z planowaną inwestycją pn. „Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300-27+900 w msc. Mielec” zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 27.10.2017 r. o godz. 10:00 w Sali Nr 11 Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec.

Zaprezentowane zostaną propozycje rozwiązań projektowych dla ww. zadania. Zleceniodawcą inwestycji jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, wykonawcą: WTU sp. z o.o.

Krótki opis inwestycji:

Inwestycja pn. „Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300-27+900 w msc. Mielec” polegać będzie na zabezpieczeniu miasta Mielca przed powodzią. Obszar inwestycji obejmuje swoim zasięgiem teren prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300 – 27+900 (tj. początek opracowania w okolicy Bulwarów Mieleckich przy ul. Rzecznej, dokładnie od miejsca, gdzie do wału dochodzi ul. Połaniecka, koniec opracowania to natomiast miejsce, gdzie zaczyna się nowo wybudowany odcinek wału w okolicy Cmentarza w Rzochowie – okolice skrzyżowania ul. Rzochowskiej z ul. Dębicką).

Przedmiotowy odcinek wału, który powstał w latach 70-tych XX wieku w stanie istniejącym nie jest zabezpieczony przed występowaniem cyklicznie powtarzających się przesiąków i przebić hydraulicznych. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie wykonanie zabezpieczenia przed przesiąkami istniejącego prawego wału w km rzeki 21+300-27+900, za pomocą przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu oraz korpusie wału.

Oprócz zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego inwestycja obejmuje także zapewnienie ciągłości układu komunikacyjnego (droga tłuczniowa po stronie odpowietrznej wału oraz droga zielona (trawiasta) po stronie odwodnej) umożliwiającego prowadzenie sprawnych akcji przeciwpowodziowych oraz wykonywanie prac związanych z normalną eksploatacją przedmiotowego wału.

Joanna Szteliga

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa