W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Ogrzewasz dom przestarzałym kotłem węglowym?

Rozważasz zastąpienie go nowym, ekologicznym? Jesteś zainteresowany zastosowaniem instalacji odnawialnych źródeł energii? Istnieje szansa, aby otrzymać na to wsparcie od miasta Mielca!

W Urzędzie Miejskim w Mielcu powstaje Program Ograniczenia Niskiej Emisj i. W ramach tej inicjatywy będą rozpatrywane wnioski mieszkańców o dofinansowanie inwestycji opisanych w programie: termomodernizacja budynków mieszkalnych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, wymiana starych kotłów o niskiej sprawności na nowe, ekologiczne.

 

Program opracowano zgodnie z założeniami „Programu Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mielca.

Niska emisja to zanieczyszczenia emitowane do powietrza z procesu spalania węgla o niskiej jakości lub odpadów komunalnych – w domowych piecach i paleniskach, lokalnych kotłowniach. Zasadniczo są to zanieczyszczenia emitowane przez kominy o niskiej wysokości bądź paleniska.

Emisja z niskich kominów rozprzestrzenia się po najbliższej okolicy i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców miasta.

Wdychanie szkodliwych substancji powstających w wyniku opisanych działań może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka, powodować choroby układu oddechowego, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, alergię, astmę.

Zazwyczaj problemy zdrowotne ujawniają się dopiero po kilku lub kilkunastu latach przyjmowania nawet niewielkich dawek trujących związków.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia nie wykraczają poza teren miasta Mielca i nie są zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

W styczniu 2016 r. uzyskano postanowienie Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W marcu 2016 r. uzyskano również opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

1 marca 2016 r. program został podany do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji na temat środowiska i jego ochrony.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji podlega głosowaniu przez Radę Miejską w Mielcu w 2016 r.

 

DCIM105GOPRO

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Bezpłatne badania mammograficzne. Zbadaj się i zyskaj spokój !

Wiadomości Mielec

Szkoły przyjazne utalentowanym uczniom

Wiadomości Mielec

Zmiany w składzie kadry PGE FKS Stal Mielec [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa