W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Oni także promują nasz powiat

W dniu 3 marca 2016 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, którego celem było zapoznanie się z działalnością Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Chorzelów Sp. z o. o.

Na czym polega działalność Spółki – Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Chorzelów?

Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie hodowli zarodowej zwierząt, produkcji roślinnej, działalności handlowej w zakresie obrotu zwierzętami, produktami i artykułami pochodzenia zwierzęcego, roślinnego oraz własnej wytwórczości, usług dla rolnictwa, mechanicznych, rzemieślniczych, transportowych, w tym także kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie podmiotu działania.

Spółka zobowiązana jest do prowadzenia prac badawczych na rzecz Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego.

Ponadto dział gospodarczy Spółki zajmuje się działalnością usługową na rzecz działów hodowlanych oraz produkcją roślinną i dostarczaniem surowców do Zakładu Przetwórstwa Paszowego. Dział ten świadczy również usługi transportowe i inne na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji państwowej i samorządu lokalnego.

Komisja podczas swojego posiedzenia przy udziale Prezesa Spółki Pana dr inż. Jerzego Fijała wizytowała hale chowu krów mlecznych, a także zapoznała się realizacją zleconej przez Instytut tematyki badawczej oraz działalnością popularyzatorską z zakresu hodowli bydła mlecznego, polegającej na zwiększaniu systematycznie ilości produkowanego mleka w najwyższej klasie jakości.

Ponadto Komisja zapoznała się wyposażeniem hal w system służący do udoju krów, a także z maszynami służącymi do produkcji mieszanek paszowych głównie dla krów mlecznych.

W kolejnej części swojego posiedzenia Komisja zapoznała się z działalnością Stacji Testowej Kur, która to prowadzi badania statutowe Instytutu Zootechniki oraz zajmuje się utrzymaniem stad rezerwy genetycznej kur.

W ramach tej Stacji działa również wylęgarnia, zarówno na potrzeby prowadzonych doświadczeń jak i w celu rozprowadzania ras wśród hodowców tj. Leghorn, Rhode Island Red, Sussex, Zielononóżka kuropatwiana, Żółtonóżka kuropatwiana.

Ponadto członkowie Komisji wizytowali prowadzony przez Spółkę hodowlę owiec rasy świniarka oraz hodowlę trzody chlewnej.

 

1813252318

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska uznała, iż działalność Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Chorzelów jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego powiatu mieleckiego.

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa