W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Osobisty asystent – wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Polski Komitet Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację powierzonego zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec, w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Wsparcie ma polegać na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec usług asystenta tj. dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Środki finansowe zostały pozyskane z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Szczegółowych informacji w sprawie przydzielania usług asystenta można uzyskać pod numerami telefonów:

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej

Solskiego 10, 39-300 Mielec

tel. 17 583 16 76

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Łukasiewicza 1 C, 39-300 Mielec

tel. 17 787 56 82

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa