W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

OSP na straży środowiska

Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu mieleckiego mogą przystąpić do ogólnopolskiego projektu OSP na straży środowiska.

Dzięki zbiórkom elektrycznych śmieci, strażacy będą pozyskiwać środki na nowy sprzęt oraz szkolenia. Nie zabraknie również niestandardowej edukacji ekologicznej w postaci turniejów szachowych pionami z elektrośmieci, warsztatów artystycznych w nurcie trash art oraz zajęć pszczelarskich z pokazem uli z bębnów od pralek.

Ogólnopolski projekt OSP na straży środowiska został zainaugurowany 10 stycznia w Warszawie z udziałem Druha Waldemara Pawlaka.

Ponad 1100 jednostek OSP z województwa podkarpackiego może dołączyć do ogólnopolskiego projektu OSP na straży środowiska. Współpraca ZOSP RP z Fundacją Odzyskaj Środowisko i MB Recycling w centrum stawia zbiórki elektrycznych śmieci oraz edukację ekologiczną. Wszystkie remizy z regionu mają szansę na pozyskanie dodatkowych środków. 

Dla siebie, straży i środowiska

Projekt OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA otwiera nowy rozdział w historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne na terenie całego kraju mają szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Jestem przekonany, że w zbiórkę elektrośmieci chętnie włączą się lokalne społeczności. Na co dzień druhny i druhowie śpieszą im z pomocą, dlatego wierzę, że wszystkie zepsute lodówki, pralki i inne urządzenia elektryczne, które przez lata gromadzimy w naszych domach, piwnicach i strychach, zostaną przekazane do lokalnych remiz. Stamtąd, trafią do recyklingu,
a pozyskane środki wrócą do strażnic. W ten sposób zyskują druhowie, ale także mieszkańcy i w szerszym ujęciu środowisko naturalne. Warto podkreślić, że zbiórki elektrycznych śmieci, jak też edukacja ekologiczna, doskonale wpisują się w strategię Związku OSP RP Florian 2050 – mówi druh Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP. Zbiórki elektrycznych śmieci będą miały ciągły charakter: do każdej remizy, która przystąpi do projektu będzie można oddać zarówno małogabarytowy, jak i wielkogabarytowy sprzęt. Uzupełnieniem działań będą specjalne wydarzenia (pikniki, eko eventy, zawody) którym również towarzyszyć będą zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Win-win

OSP na straży środowiska jest rozwinięciem projektu Elektryczne Śmieci, który obejmuje swym zasięgiem ponad 90 miast w całej Polsce, głównie powyżej 40 tysięcy mieszkańców. Dostrzegając potrzebę selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci w mniejszych miejscowościach, a także na obszarach wiejskich, szukaliśmy najlepszego partnera. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP okazał się najbardziej trafnym wyborem, nie tylko z uwagi na zaufanie społeczne i powszechny szacunek, jakim się cieszy, ale również ze względu na swój profesjonalizm i ogromny zasięg oddziaływania. Widzę olbrzymi potencjał tego projektu, który przyniesie 

wiele korzyści lokalnym remizom w uzupełnieniu wyposażenia; Strażakom w budowaniu pozytywnego wizerunku, ale także środowisku naturalnemu. Wszystkie elektryczne śmieci trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling, w których jesteśmy w stanie przetwarzać wszystkie rodzaje zużytego sprzętu – podkreśla Bartłomiej Hajduk, Dyrektor Generalny MB Recycling. Ważnym aspektem projektu jest fakt, że każdy mieszkaniec będzie mógł wspomóc swoją remizę
i środowisko – dbając jednocześnie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich – elektryczne śmieci nie powinny być przetrzymywane w domach, a mogą stanowić źródło dla cennych surowców, które po przetworzeniu wrócą na rynek. 

Smart edukacja

Integralnym elementem projektu pozostaje edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Turnieje szachowe pionami i figurami wykonanymi z elektrycznych śmieci, pokazy łazików marsjańskich z recyklingu, prezentacja uli z bębnów od pralek, wystawy dzieł sztuki w nurcie trash art, konkursy eko to tylko niewielka zapowiedź z bogatej oferty edukacyjnej. Cieszę się, że Młodzieżowe
i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, druhny i druhowie, a także społeczności lokalne będą miały okazje zobaczyć praktyczny wymiar recyklingu. Budowanie świadomości ekologicznej przekłada się na tworzenie smart community, dla której naturalna jest dbałość o środowisko naturalne. Najwyższy czas na szachowe otwarcie. Grając dla środowiska, wszyscy zwyciężymy – podsumowuje Krzysztof Kieszkowski, Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. W ramach wspólnych działań mieszkańcy będą wspólnie
ze strażakami-ochotnikami również sadzili lasy i łąki kwietne dbając o pszczoły i dzikie zapylacze.

Uroczyste otwarcie projektu OSP na straży środowiska odbyło się 10 stycznia 2023 roku
o godz. 11.00 w siedzibie OSP Wesoła w Warszawie. W konferencji wzięli udział:

  • Druh Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • Druh Adam Nowak, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • Bartłomiej Hajduk, Dyrektor Generalny MB Recycling 
  • Karolina Wrońska, Dyrektor Marketingu MB Recycling
  • Krzysztof Kieszkowski, Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko
  • Druh Andrzej Kleczkowski, Prezes OSP Wesoła
  • Sławomir Borowski, Koordynator ze strony ZOSPRP
OSP na straży środowiska – inauguracja projektu eko
OSP na straży środowiska – inauguracja projektu eko
OSP na straży środowiska – inauguracja projektu eko
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa