W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Ostatnia sesja Rady Powiatu. Wypowiedz Marka Paprockiego [VIDEO]

Wszyscy radni Rady Powiatu Mieleckiego zagłosowali za udzieleniem absolutorium staroście Zbigniewowi Tymule oraz Zarządowi Powiatu Mieleckiego. W ich opinii, budżet 2017 roku został zrealizowany prawidłowo.

Zeszłoroczne dochody wyniosły 142 798 540,62 zł. Ponad 40% dochodów stanowiły dochody z subwencji. Kolejnymi źródłami dochodów powiatu były: dotacje (ponad 30 mln zł), udziały w podatkach (ponad 27 mln zł) oraz środki pozostałe własne (ponad 21 mln złotych).


Względem lat ubiegłych wzrosły również wydatki. W 2017 roku wyniosły one 140 430 936,66 zł. Jak co roku, najwięcej środków powiat wydatkował na edukację – była to kwota ponad 64 mln złotych. Przeszło 17 milionów złotych zainwestowano w transport i łączność, a wśród kolejnych znaczących pozycji w budżecie znalazły się wydatki wysokości: 9 mln złotych na pomoc społeczną, ponad 8 mln złotych na ochronę zdrowia i 8 mln złotych na bezpieczeństwo publiczne.

Prezentujemy sprawozdanie międzysesyjne Starosty Rady Powiatu, a także pytania radnego Marka Paprockiego odnośnie unieważnionego już konkursu na dyrektora Elektryka.

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hVo_Gwn4H4E&w=925&h=520]

 

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości