W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Oświadczenie Zarządu Powiatu Mieleckiego

W związku z konferencją prasową czterech radnych powiatowych klubu PIS, Panów: Zbigniewa Tymuły, Marka Kamińskiego, Waldemara Barnasia i Krzysztofa Olszewskiego oświadczamy co następuje;

  1. Nie zgadzamy się z zarzutem , że za rzekomy chaos związany z PAKS i medialną nagonkę na radnych odpowiada starosta. Naszym zdaniem jest to nieudolna próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od tego, że  to między innymi trzech z biorących udział w konferencji radnych (Zbigniew Tymuła, Marek Kamiński, Krzysztof Olszewski) i pozostali radni z PIS obecni na sesji głosowali przeciwko kontynuacji świadczeń kardiologicznych przez PAKS. Zdecydowana negatywna opinia mieszkańców wyrażona w mediach społecznościowych, jak i dezaprobata Rady Ordynatów szpitala, co do takiej decyzji Rady Powiatu w sprawie PAKS spowodowała nagłą zmianę postawy radnych PIS na sesji nadzwyczajnej i wstrzymanie się od głosu oraz podjęcie nerwowych i niezrozumiałych działań mających na celu ratowanie swojego wizerunku w społeczeństwie. 
  2. Wystąpienie radnych PIS o odwołanie starosty uważamy za nieuzasadnione merytorycznie i stanowiące szkodliwy element niepotrzebnego upolityczniania samorządu. Nie jest ono wyrazem troski o szpital (o czym świadczy chociażby fakt, że Panowie Zbigniew Tymuła, Marek Kamiński, Krzysztof Olszewski nie uczestniczyli w bardzo ważnym spotkaniu
    z Radą Ordynatorów), a raczej jest rozpaczliwą próbą poprawy ich politycznego wizerunku. 
  3. Starosta wielokrotnie podkreślał, że celem wcześniejszego  wypowiedzenia umowy
    z PAKS była chęć wynegocjowania nowych, zdecydowanie  korzystniejszych warunków, co w pełni się udało.  Nowa umowa powiększa zakres usług kardiologicznych  o kardiologię nieinwazyjną, zachowawczą, zwiększa ilość łóżek z 15 do 25. PAKS będzie płacił zdecydowanie większy czynsz dzierżawny dla szpitala oraz będzie ponosił koszty badań w szpitalnym laboratorium. PAKS zobowiązał się również do poczynienia inwestycji i remontów na kwotę 10 mln złotych. Sugerowane przez radnych Klubu PiS czekanie jeszcze dwa lata i negocjowanie w tym czasie nowych warunków uznaliśmy za szkodliwe dla szpitala i jego pacjentów. 
  4. Naszym zdaniem uruchomienie samodzielnie kariologii przez szpital nie jest możliwe ze względu na braki  finansowe szpitala oraz brak pewnego zewnętrznego źródła finansowania. Środki finansowe z Polskiego Ładu nie były dedykowane na zakup sprzęt medycznego, a środki unijne z Krajowego Programu Obudowy cały czas nie są dostępne.  Dlatego też Zarząd Powiatu, kierowany przez Starostę Stanisława Lonczaka, po gruntownej analizie szczegółowo umotywowanego wniosku dyrektora szpitala, biorąc pod uwagę fakt że mamy sprawdzonego partnera jakim jest PAKS, który zainwestuje w rozwój naszej kardiologii,  przedłożył pod obrady Rady Powiatu uchwałę umożliwiającą kontynuowanie świadczeń kardiologicznych przez tą spółkę. 
  5. Sytuacja finansowa naszego szpitala jest i zawsze była trudna czego nigdy Zarząd Powiatu i Starosta nie ukrywali. Ale trzeba podkreślić, że tak jest w większości szpitali w Polsce  jest to spowodowane czynnikami zewnętrznymi nie zależnymi od szpitala; jak ciągle za małe finansowanie ochrony zdrowia, zły system funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) powodujący np. przerzucanie kosztów badań na szpitale.
  6. Zarząd Powiatu oczekuje od kolejnych dyrektorów skutecznych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i lepszej obsługi pacjentów. Jednocześnie wspiera wszystkie inicjatywy zmierzające do poszerzenia zakresu świadczonych przez szpital usług oraz wzmacniania zdrowotnego bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Zarząd Powiatu

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa