W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Informacje

Otwarcie wystawy Projekt photovoice [FOTO]

Dziś w miejskiej bibliotece oficjalnie otwarto wystawę prac, które 40 uczniów z 10 mieleckich szkół ponadpodstawowych stworzyło w ramach projektu fotograficznego photovoice.

– Projekt photovoice jest kontynuacją projektu „Kariera bez tajemnic” realizowanego przez ostatnie osiem lat, adresowanego do szkół gimnazjalnych. Z uwagi na reformę oświaty zdecydowaliśmy o wyjściu z podobną inicjatywą, ale – tym razem – kierowaną do szkół ponadpodstawowych. To, iż był to dobry kierunek, potwierdza ogromny odzew uczniów. Ze względu na duże zainteresowanie projektem, wyłonienie jego uczestników musiały poprzedzić eliminacje wstępne – podkreślał Wacław Nelec, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, jednostki organizującej przedsięwzięcie.

Na czym polegał projekt? Photovoice to metoda fotografii partycypacyjnej, która została zastosowana jako narzędzie dydaktyczne pozwalające przybliżyć dany temat oraz zachęcić do dyskusji i przemyśleń. Celem projektu było utrwalenie na fotografii charakterystyki wylosowanej kompetencji kluczowej pożądanej na rynku pracy.

W wyzwaniu udział wzięło łącznie 40 uczniów z 10 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu mieleckiego: I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, III Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu, Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu, Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim. Reprezentanci każdej z nich wylosowali jedną kompetencję, którą przedstawili za pomocą fotografii własnego pomysłu. Ukazano w ten sposób m.in. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, a także kompetencje matematyczne, cyfrowe, społeczne i obywatelskie.

Wynik prac młodzieży zaprezentowano dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu, w wąskim gronie organizatorów i patronów honorowych – projekt objęty został bowiem mecenatem Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz Urzędu Miejskiego w Mielcu. Samorządy te reprezentowali podczas wernisażu: wicestarosta Andrzej Bryła i wiceprezydent Adriana Miłoś.

– Cieszę się, że projekt „Kariera bez tajemnic” jest kontynuowany w nowej, nieco odświeżonej i ciekawej formule; że zachęcił do twórczej pracy uczniów ze wszystkich podległych powiatowi szkół; jak również, że efekty pracy oglądać możemy dzisiaj właśnie tutaj, w miejskiej bibliotece – powiedział podczas spotkania wicestarosta Andrzej Bryła. W dalszych słowach, za przeszło roczną pracę, podziękował inicjatorkom i koordynatorkom projektu z PPP – Annie Kuczewskiej i Gertrudzie Fijołek. – Dziękuję także dyrekcji poradni i wszystkim pracownikom za włączanie się w zagadnienia związane z edukacją zawodową, bardzo ważne dla młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki swojej edukacji i kariery.

Podziękowania złożyła także dyrekcja poradni. Okolicznościowe dyplomy przekazano na ręce obecnych na spotkaniu samorządowców, przedstawicielki miejskiej biblioteki oraz zaangażowanych w projekt pracowników PPP.

Warto podkreślić, że głównym założeniemi projektu były m.in. poznanie przez uczniów swoich zasobów, a także umiejętność planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przy wykorzystaniu dostępnych informacji o zawodach, rynku pracy, systemie edukacji i innych formach uczenia się.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa