W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Padew Narodowa uzyskała dotacje na usuwanie azbestu

Gmina Padew Narodowa pozyskała 35.870 zł dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Pieniądze na utylizowanie azbestu Gmina zdobyła  z Zarządu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który w ramach dostępnych środków podjął decyzję o dofinansowaniu zadania w formie dotacji.

Pozyskana kwota ma pomóc w unieszkodliwieniu jak największej ilości odpadów zawierających azbest. Zakładany efekt to około 60 ton azbestu.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa dotacji na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Po podpisaniu umowy dotacyjnej i wyłonieniu wykonawcy robót nastąpi odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy złożyli w tym celu stosowne wnioski.

Ze względu na możliwe zwiększenie funduszy na ten cel w 2020 r. oraz planowany nabór na kolejne lata, zachęcamy mieszkańców Gminy Padew Narodowa do demontażu i wymiany pokryć dachowych zawierających azbest i składania wniosków do urzędu na ich odbiór i utylizację. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie  pod nt 15 851 44 67 lub bezpośrednio  w Urzędzie Gminy Padew Narodowa w pokoju nr 9.

Przypominamy, że od 1997 r. obowiązuje w Polsce zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest, obrotu azbestem i wyrobami, które go zawierają oraz sprowadzania azbestu i wyrobów, które go zawierają.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości