W ramach RPO województwa podkarpackiego Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE zaistniała możliwość ubiegania się o dotacje do kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła lub pieców na biomasę do gospodarstw domowych.

W tym celu mieszkańcy w poszczególnych gminach powiatu mieleckiego składali deklaracje chęci udziału w projekcie.

Po analizie ilości złożonych deklaracji w poszczególnych gminach powstały grupy partnerskie. Taką grupę tworzy Gmina Padew Narodowa z gminami Borowa i Gawłuszowice.


W lutym podpisana została umowa o partnerstwie przez Roberta Plutę wójta gminy Padew Narodowa, Edwarda Błażejowskiego wójta gminy Borowa i Jana Nowaka wójta gminy Gawłuszowice.

Liderem grupy została Gmina Padew Narodowa, z której we wniosku ujęto blisko 480 instalacji, zaś partnerami gmina Borowa, w której 350 instalacji i gmina Gawłuszowice z blisko 110 instalacjami.

O liczbie instalacji ujętych w projekcie decydowały składane ankiety. Na tej podstawie zostało opracowane studium wykonalności i 2 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie został złożony wniosek o dotację. Dobrze się złożyło, że nasze gminy w takim partnerstwie będą mogły realizować ten projekt. Liczymy, że nasz wniosek uzyska wymaganą liczbę punków i mieszkańcy naszych gmin staną się docelowymi beneficjentami przyznanej pomocy.

Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wyniesie 9.945.595 zł.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Slider

Slider
Slider
Slider