W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

PCPR zwiększa dostęp do usług społecznych i zdrowotnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje projekt pn. ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – konkurs RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16

Celem projektu jest zwiększenie potencjału wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam” w Mielcu poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u co najmniej 422 osób z niepełnosprawnościami, poprawę jakości życia u co najmniej 486 osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Mieleckiego – korzystających z wypożyczalni Uczestników Projektu od stycznia 2018 r. do listopada 2019 r.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne zarówno kobiet i mężczyzn w różnym wieku (w tym dzieci), o różnym poziomie wykształcenia, pracujących, niepracujących, uczących się, nie uczących się zamieszkałych na terenie Powiatu Mieleckiego.

W ramach projektu zaplanowano dla Uczestnika Projektu:

· korzystanie z specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego w celu kompensowania utraconej sprawności m.in. rowery rehabilitacyjne, orbitreki, bieżnie, łóżka rehabilitacyjne, wózki toaletowo-prysznicowe, koncentratory tlenu, rowery trójkołowe
i czterokołowe, rowery tandemy, rampy najazdowe teleskopowe i wiele innych,

· doradztwo w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego przez fizjoterapeutę

· dowóz sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego (wielkogabarytowego) do miejsca zamieszkania oraz odbiór tego sprzętu,

· montaż i demontaż sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego na miejscu zamieszkania.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełniać następujące kryteria:

· posiadać status osoby niepełnosprawnej udokumentowany orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

· zamieszkiwać na terenie Powiatu Mieleckiego

· posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu.

Wniosek o wypożyczenie sprzętu wraz z zaświadczeniem dostępny jest w siedzibie PCPR w Mielcu oraz na stronie internetowej www.pcprmielec.pl w zakładce „Wnioski do pobrania” – Projekt „Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”.

Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu,
ul. Żeromskiego 34, pok. 5, tel. 17 78 00 433.

Okres realizacji projektu od 01.01.2018r. do 30.11.2019r.

Zapraszamy osoby spełniające kryteria do udziału w projekcie.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa