W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Historia

Pieczęcie Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis 2018 wręczone [FOTO]

9 listopada 2018 roku podczas wspaniałego koncertu patriotyczno-niepodległościowego, którego współorganizatorami były Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mielcu im. Mieczysława Karłowicza oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu, odbyło się uroczyste wręczenie tegorocznych Pieczęci Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis 2018.

Decyzją Kapituły otrzymali je: Ks. Prałat Kazimierz Czesak oraz pośmiertnie Gen. Broni Władysław Sikorski.

Laudacje na cześć obydwóch Laureatów wygłosił przewodniczący Kapituły/Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu – Janusz Chojecki. Uroczystego aktu wręczenia laureatom Odznak, statuetek i legitymacji dokonali: Janusz Chojecki, Teresa Orczykowska – sekretarz Kapituły / wiceprezes TMZM/ koordynator projektu oraz Zbigniew Wicherski – członek Kapituły/wiceprezes Zarządu TMZM.

Odznaczenie przyznane Śp. Gen. Broni Władysławowi Sikorskiemu odebrał Dowódca Jednostki Strzeleckiej Nr 2093 w Mielcu im. Gen. Broni Władysława Sikorskiego Pan Andrzej Zemmel, który w podziękowaniu zadeklarował, iż znajdzie ono stosowne miejsce, w miejscu które związało Laureata z Ziemią Mielecką.

Ks. Prałat Kazimierz Czesak odebrał odznaczenie osobiście. W słowach podziękowania nie krył wzruszenia z faktu przyznania Mu tej obywatelskiej Pieczęci Zasług.

Wręczenie tegorocznych Pieczęci Zasług Obywatelskich miało wyjątkowo godną oprawę muzyczną w znakomitym wzruszającym wykonaniu solistów i zespołów PSM w Mielcu, którą cechowała patriotyczno – niepodległościowa nuta związana z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

W tym wspaniałym patriotyczno-niepodległościowym wydarzeniu przy wypełnionej po brzegi Sali Królewskiej, udział wzięli liczni zaproszeni goście, wśród nich: radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej upływającej oraz nowej kadencji, prezydent-elekt Jacek Wiśniewski, prezesi licznych organizacji pozarządowych, w tym organizacji współpracujących z TMZM w przedmiotowym projekcie, dyrektorzy szkół, w których wygłoszone zostały tematyczne prelekcje przez znakomitych mieleckich prelegentów (dra Włodzimierza Gąsiewskiego, dra Jerzego Skrzypczaka, mgra Janusza Halisza), bądź zgłoszono kandydatów do tego prestiżowego odznaczenia.

Po zakończeniu koncertu prezes Janusz Chojecki zaprosił wszystkich jego uczestników na słodki poczęstunek do sali recepcyjnej, podczas którego mogli oni złożyć osobiste gratulacje zarówno Laureatom, ich ogłoszeniodawcom, a także prezydentowi- elektowi miasta Mielca- Jackowi Wiśniewskiemu, i zamienić z nimi kilka zdań.

Janusz Chojecki, Mielec, dnia 9 listopada 2018

Treść laudacji na część Gen. Broni WŁADYSŁAW SIKORSKIEGO

Ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym na naszej Mieleckiej Ziemi. Polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu RP na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.
Generał Władysław Sikorski jest bez wątpienia jedną z najwybitniejszych postaci Ziemi Mieleckiej, która wywarła znaczący wpływ historyczny na przebieg wydarzeń w Polsce i Europie w trudnych politycznych i militarnych dziejach I- szej połowy XX wieku. Organizator organizacji wojskowych przed i w czasie I wojny, uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej, generał od 1920 r., po zabójstwie G. Narutowicza premier, później minister ds. wojskowych, naczelny wódz od 1939, premier Rządu Polskiego na Uchodźstwie. Stanowi przykład wielkiej rzetelności i odpowiedzialności patriotycznej w politycznej w działalności na rzecz obrony niepodległości i budowy pozycji naszego kraju w okresie przemian dziejowych na niewyobrażalną skalę w tej części Europy (I i II-ga wojna światowa, zagrożenie systemami totalitarnymi Niemiec i Związku Sowieckiego). Organizacja polskiego rządu na uchodźctwie, budowa sojuszy międzynarodowych, obrona naszych interesów narodowych w warunkach sprzecznych z naszą racją historyczną, to zadanie niewyobrażalnie trudne. W okresie swojej kariery politycznej w czasie I- szej wojny i międzywojnia, Generał dążył do łagodzenia konfliktów narodowościowych. W czasie swojej trudnej kariery politycznej w okresie II wojny światowej zawsze bronił interesów polskich, co w sposób bezpośredni lub pośredni mogło mieć związek z przyczyną katastrofy lotniczej nad Gibraltarem, w której gen. W. Sikorski stracił życie w dniu 4 lipca 1943 r., a której okoliczności do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione.
Po uroczystym pogrzebie w Londynie, pochowany został na cmentarzu polskich lotników w Newark koło Nottingham. 17 września 1993 r. Jego prochy sprowadzono do wolnej już Ojczyzny i spoczęły w krypcie św. Leonarda w podziemiach katedry na Wawelu. Władysław Sikorski odznaczony był m.in.: orderem Virtuti Militari kl. II i V, orderami Polonia Restituta kl. I i III, Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Orderem Orła Białego.
W roku 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Kapituła PZO –Sigullum Meriti Civilis uznała, iż Generał broni Władysław Sikorski zasługuje na pośmiertne uhonorowanie Go tym honorowo- obywatelskim odznaczeniem Ziemi Mieleckiej, gdyż był bezpośrednio związany z Ziemią Mielecką, a organizacja- Związek Strzelecki, którą kierował jako pierwszy prezes, działała bardzo prężnie m.in. na terenie całego powiatu mieleckiego. Członkowie tej organizacji w latach 1914 – 1918 licznie zasilali szeregi legionów, co przyczyniło się w bardzo istotny sposób do wywalczenia czynem zbrojnym niepodległości. Strzelcy zrzeszeni w Związku Strzeleckim stanowili także trzon w Wojsku Polskim w okresie II RP.
Jako pierwszy prezes Związku Strzeleckiego swoją postawą zasłużył na pełnienie wielu ważnych funkcji państwowych i wojskowych w II RP, o których wspomniałem już na początku tej krótkiej laudacji.

Generał broni Władysław Sikorski jest niewątpliwie wybitnym Synem ziemi mieleckiej.
Cześć Jego Pamięci! Chwała Bohaterowi!

Treść laudacji na część Ks. Prałata Kazimierza Czesaka
Urodzony w roku 1947 w Łazach, gmina Rzezawa, woj. Małopolskie. Od 1997 ks. Kazimierz Czesak zaczął pełnić posługę duszpasterską w Mielcu. W tym roku powierzono Mu urząd proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. W 2001 r. otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Tarnowie, został też dziekanem Dekanatu Mielec-Południe. Posługę proboszcza Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu i dziekana Dekanatu Mielec –Południe pełnił do 2017 ( do osiągnięcia wieku emerytalnego). Probostwo ks. Kazimierza Czesaka w parafii p.w. MBNP w Mielcu trwało 20 lat.
W parafii ks. Proboszcz Kazimierz Czesak organizował całokształt pracy duszpasterskiej i gospodarczej, potrafił niezwykle skutecznie swoją wyjątkową osobowością: otwartością na drugiego człowieka, dobrocią, emanującym ciepłem, przyciągającą powierzchownością, zintegrować parafialną wspólnotę wokół szczytnych celów.
W czasie 20-letniego probostwa Ks. Prałata Kazimierza Czesaka świątynia i jej otoczenie wypiękniały. Starania Księdza zaowocowały m.in.: nowym prezbiterium, odnowieniem wieży kościoła, budową KANY, gruntowną modernizacją plebanii i budynków parafialnych, budową granitowych schodów do głównego wejścia i granitowego ogrodzenia wokół kościoła i budynków plebanii, wykonaniem granitowych chodników wokół świątyni, budową pomnika św. Jana Pawła II, poświęceniem nowej kaplicy na plebanii p.w. Pana Jezusa Miłosiernego, konsekracją kościoła i ogłoszeniem w 2011 r. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronką Miasta Mielca. W roku 2007 otrzymał tytuł „Mielczanina Roku”. W 2016 roku papież Franciszek nadał Mu tytuł Kapelana Jego Świątobliwości (Prałata).
Opieką duszpasterską obejmował w parafii wszystkie rodziny , stany , zawody , ale przede wszystkim ludzi młodych , również tych z rodzin dysfunkcyjnych. To z troski o ich przyszłość w parafii powstała świetlica profilaktyczno – wychowawcza.
Tworzył wspólnoty działające przy parafii / Chór parafialny, schola, Ruch Światło -Życie, Poradnia Kryzysowa „Arka”, Domowy Kościół, KIK, Liturgiczna Służba Ołtarza, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Caritas i kuchnia dla ubogich/. Otaczał szczególna troską ubogich i chorych – na ten cel przeznaczał znaczącą część funduszy parafialnych. Powstało wspomniane już wcześniej Centrum Edukacji Młodzieży KANA.
Ks. Proboszcz Kazimierz Czesak cieszył się i nadal cieszy wielkim uznaniem władz miasta i powiatu oraz innych, różnych instytucji i organizacji pozarządowych działających w mieście i powiecie mieleckim, w tym także TMZM, a przede wszystkim wielkim uznaniem wiernych.

„Przyjechałem tu jako obcy, a przyjęto mnie jak swojego. Najważniejsze dla mnie było scalić społeczność, bo jedność i zgoda to jest wartość, którą zostawia się następnym pokoleniom.”
– powiedział Ks. Kazimierz Czesak odbierając nagrodę „Mielczanin Roku 2007”. Warto podkreślić, iż ks. Prałat Kazimierz Czesak w dużej mierze przyczynił się do obwołania Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronką miasta Mielca w roku 2011, a inicjatywa wyszła od ówczesnego Zarządu TMZM, wsparta bardzo mocno przez władze miasta, powiatu oraz województwa podkarpackiego.
Mielec zatem zawdzięcza ks. Prałatowi Kazimierzowi Czesakowi bardzo dużo, stąd Kapituła Pieczęci Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis doceniła trudne do przecenienia dokonania ks. Prałata Kazimierza Czesaka w okresie Jego 20- letniego probostwa w parafii p.w. MBNP w Mielcu, a także Jego wieloletniej posługi jako dziekana dekanatu Mielec-Południe, bardzo skrótowo przedstawione w tej laudacji. Nagrodźmy wielkimi brawami ks. Prałata Kazimierza Czesaka za jego wielkie zasługi dla Mielca oraz Ziemi Mieleckiej!

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

100-lecie urodzin mieszkanki Gminy Radomyśl Wielki

Wiadomości Mielec

NSZZ „Solidarność” nagrodziła uczniów mieleckich szkół [FOTO]

Wiadomości Mielec

Filmowo – rozrywkowo – koncert PSM w Mielcu [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa