W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Plany inwestycyjne magistratu na rok 2021

W 2021 roku realizowane będą zadania inwestycyjne dofinansowane z budżetu państwa:

 • Modernizacja dróg w tym m.in..: Połączenie ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka, ul. Ks. Gwoździowskiego, Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – drogi gminnej Nr 103174R oraz budowa ul. Św. Anny w Mielcu, Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego, budowa drogi Gminnej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego, Przebudowa ul. Osiedlowej, Przebudowa ul. Szafera (WPF 2019-2021)
 • Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu
 • Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (WPF 2016-2022)
 • Przebudowa ul. bocznej do ul. Traugutta (RFIL)
 • Przebudowa Targowiska Miejskiego – HALA TARGOWA – II etap (RFIL)
 • Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów inwestycyjnych) (RFIL)
  b) inwestycje przy udziale dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020:
 • Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w Gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2021-2022)
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2018-2021)
 • Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2019-2021)
  Id: 9B0CEA5D-50DD-4FE8-8DBF-13A682B8A793. projekt Strona 16
  c) zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego:
 • Rozbudowa Domu Ludowego przy ul. Cyranowskiej (MBO)
 • Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Żeromskiego (MBO)
 • Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 7 (MBO)
 • Oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Piaskową (MBO)
 • Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą street workaut przy ul. Tańskiego (MBO)
 • Wymiana dachu w schronisku dla zwierząt „Pies i kot” w Mielcu (MBO)
 • Osiedlowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego (MBO)
 • Rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosa na os. Wojsław o siłownię zewnętrzną (MBO)
 • Skwer rekreacyjny wraz ze smart ławką – deptak na os. Dziubków (MBO)
 • Tężnia solankowa na osiedlu Lotników obok SP 8 (MBO)
  d) pozostałe realizowane ze środków własnych miasta :
 • Budowa układu dróg gminnych na osiedlu Cyranka w tym: „Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej
  części osiedla Cyranka jako KDL 1 wraz z budową drogi gminnej łączącej KDL 1 z drogą gminną Nr 103708R ulicą Padykuły w Mielcu” oraz „Budowa drogi
  gminnej w obrębie ulicy Orlej i ul. Kosmonautów po wybudowaniu wiaduktu nad ul. Sienkiewicza oraz przebudowa dróg gminnych ul. Wanatowicza, ul. Orlej i ul.
  Sokoła (WPF 2021-2022)
 • Dokończenie chodnika na ul. Rzochowskiej – 250m
 • Modernizacja chodników i ciąg pieszo jezdny – Niski Borek
 • Modernizacja ul. Warneńczyka – II etap
 • Modernizacja ul. Warneńczyka – budowa miejsc postojowych – II etap
 • Utwardzenie terenu na miejsca postojowe przy SP 12
 • Wykup gruntów
 • Mieszkanie Mielec Nasz Dom (WPF 2021-2022)
 • Rozbudowa cmentarza komunalnego
 • Modernizacja budynków UM
 • Zakupy inwestycyjne UM
 • Wydatki inwestycyjne UM
  Id: 9B0CEA5D-50DD-4FE8-8DBF-13A682B8A793. projekt Strona 17
 • Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Mielca
 • Modernizacja obiektów oświatowych- szkoły
 • Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021-2022)
 • Modernizacja obiektów oświatowych – sala gimnastyczna SP 1
 • Bieżnia LA SP 9
 • Modernizacja obiektów oświatowych- przedszkola
 • Zakupy inwestycyjne przedszkoli
 • Wykonanie projektu i remont w PM 1
 • Wykonanie instalacji solarnej PM 7
 • Wykonanie rolet w budynku PM 20
 • Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8
 • Zakupy inwestycyjne MOPS
 • Modernizacja obiektów MOPS w tym m.in. obiekty na Mościskach
 • Modernizacja obiektów żłobkowych
 • Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (WPF 2019-2022)
 • Zasilanie rozdzielnicy oraz WLZ przy ulicy Wspólnej- projekt oraz budowa
 • Oświetlenie ulicy Dębowej – projekt oraz budowa
 • Oświetlenie toru rowerowego (Pumptrack) przy ulicy Powstańców Warszawy- projekt oraz budowa
 • Budowa oświetlenia ulicy Kilińskiego od skrzyżowania z ulicą Bajana w kierunku Złotnik-projekt oraz budowa
 • Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Popiełuszki i Kahla projekt oraz budowa
 • Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej
  (WPF 2017-2021)
 • Dokumentacja projektowa – tereny rekreacyjne Stawy Cyranowskie (WPF 2021-2022)
 • Opracowanie dokumentacji projektowych – przebudowa ul. Narutowicza (odc. od Wolności do Wojsław.)
 • Opracowanie dokumentacji projektowych – przebudowa ul. Targowej
 • Opracowanie dokumentacji projektowych – rozbudowa ul. Racławickiej do połączenia z ul. Zieloną (zrid)
  Id: 9B0CEA5D-50DD-4FE8-8DBF-13A682B8A793. projekt Strona 18
 • Opracowanie dokumentacji projektowych – KDL. 6 na odc. od Szarych Szeregów do Witosa (zrid)
 • Opracowanie dokumentacji projektowych – budowa drogi gminnej od przedłużenia ul. Korczaka do ul. Powstańców W-wy
 • Opracowanie dokumentacji projektowych – rozbudowa ul. Kahla z przebiciem do ul. Św. Kingi
 • Projekt rozbudowy ul. Szarych Szeregów
 • Skwer pomiędzy Sikorskiego i Staffa – urządzenia sportowo – rekreacyjne
 • Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne
 • Montaż samolotu LIM 5 przy rondzie – wyjazd w kier. Dębicy
 • Rozbudowa dworca PKS / PKP – projekt
 • MKS Budowa zaplecza socjalnego ul. Szarych Szeregów – projekt
 • MKS Budowa pętli autobusowej wraz z zapleczem ul. Ducha Św. – projekt
 • Projekt zagospodarowania terenu – targowiska przy ul . Sandomierskiej
 • Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np.. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych
  (zmieszanych) odpadów
 • Remont fontanny na Rynku wraz z izolacją komór
 • Budowa wiaty piknikowej os. Borek
 • Projekt modernizacji przychodni Nr 7
 • Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem Domu Kultury w Mielcu (WPF 2021-2022)
 • Przebudowa sieci CO na terenach MOSIR – zasilanie zadaszenia boiska
 • Modernizacja obiektów MOSIR
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa