W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Galerie Historia Imprezy masowe i koncerty Informacje Materiały video

Pociągi osobowe wracają po 12 latach do Mielca [FOTO, VIDEO]

Po 12 latach przerwy, od 1 września pociągi osobowe znów kursują na trasie Mielec – Dębica. Jest to możliwe dzięki trwającej modernizacji linii kolejowej nr 25 Padew Narodowa – Mielec – Dębica. Inwestycja realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dzięki Funduszom Europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Dokładnie o 5.44 pierwszy pociąg z Dębicy wjechał na odnowiony mielecki peron. O 5.50 pierwsi pasażerowie z Mielca pojechali w kierunku Dębicy. Choć modernizacja linii jeszcze trwa pociągi będą już na stałe kursować na trasie Mielec – Dębicy. 

Początek inwestycji to 27 września 2018 r. Wtedy podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, co kończyło wieloletnie prace i starania. Rewitalizacja prowadzona jest w ramach RPO WP 2014 – 2020 w Osi Priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa, realizowany jest projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica, etap I”, którego beneficjentem są PKP PLK S.A. Zakładana łączna wartość projektu wyniesie ponad 400 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ok. 344 mln zł. 

Modernizacja podzielona jest na 2 etapy Mielec – Dębica oraz Mielec – Padew Narodowa.

I ETAP MIELEC – DĘBICA

Wartość projektu na I etapie to ogółem 243 mln zł, z czego dofinansowanie RPO 203 mln zł. W ramach modernizacji przebudowano 32 km torów. Stacja Mielec jest dostępniejsza dla podróżnych. Przygotowano nowy peron, a przejście podziemne z windami ułatwi dojście do pociągów oraz połączy osiedla po obu stronach linii kolejowej. Na linii kończą się prace na stacjach i przystankach Kochanówka, Pustków, Rzochów, Wojsław, Rzemień, Przecław, Dąbie, Pustynia. Perony są wyposażone w wiaty, ławki oraz czytelne oznakowanie. Powstało także 11 nowych obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa, gdyż zamontowano nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowano lub wyposażono w dodatkowe urządzenia  przejazdy kolejowo drogowe min. w Mielcu, Rzochowie, Rzemieniu, Pustkowie i Tuszymie. Pociągi osobowe pojadą z prędkością 120 km/h a towarowe 80 km/h. Czas dojazdu z Mielca do Dębicy to teraz 35 minut.  

Inwestycje PLK na trasie Mielec – Dębica objęły również budowę sieci trakcyjnej na odcinku Dębica Towarowa – Dębica Osobowa. Przebudowano 6 mostów i ponad 30 przepustów, m.in. w Mielcu, w Przecławiu, w Tuszymie, w Brzeźnicy. 

Rewitalizacja linii kolejowej 25 ma istotne znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego z uwagi lokalizację w jej pobliżu znaczących obszarów i stref inwestycyjnych, a także wobec istniejącego potencjału dla ruchu pasażerskiego lokalnego i dalekobieżnego.

– Wracają połączenia pasażerskie, a więc zwiększa się dostępność i rola kolei na Podkarpaciu. Zwiększą się możliwości atrakcyjnych podróży regionalnych najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Inwestycja przyspieszy rozwój połączonych nią miejscowości i północnej części regionu – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia ruchu pasażerskiego, skrócenia czasu jazdy, poprawy przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń, zwiększenia dostępności transportu kolejowego, poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, usprawnienia infrastruktury pasażerskiej.  

– Pragnę przekazać gratulacje Komisji Europejskiej dla beneficjenta projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica” oraz instytucji zaangażowanych w jego realizację, w tym Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego. Fundusze unijne wspierają rozwój zrównoważonego transportu w Europie, w tym nowoczesnych i niskoemisyjnych kolei, czego wyrazem jest wsparcie tej inwestycji tak dużą kwotą. Dofinansowanie projektu dotacją Unii Europejskiej umożliwiło realizację prac budowlanych zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami technicznymi, dbając o wysoką niezawodność i bezpieczeństwo modernizowanej infrastruktury. Inwestycja ta nie tylko zmniejszy presję transportu na środowisko naturalne, które jest cennym walorem Podkarpacia, ale zadba również o komfort pasażerów, również tych o ograniczonej mobilności, co również wpisuje się w europejskie wartości równouprawnienia wszystkich grup społecznych. Cieszę się, że mieszkańcy Podkarpacia oraz inni pasażerowie skorzystają na nowym połączeniu i skróconym czasie podróży koleją w bardziej komfortowych warunkach. Jeszcze raz gratuluję powrotu Mielca na mapę pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce i cieszę się, że Komisja Europejska mogła przyczynić się do tego sukcesu – przekazał Christopher Todd – dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

– Powrót połączeń kolejowych między Mielcem a Dębicą to symbol odbudowy polskiego transportu kolejowego, która następuje za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich latach mamy do czynienia z ogromnym frontem robót kolejowych w całej Polsce, na Podkarpaciu również. PKP PLK sprawnie realizuje kontrakty i dzięki temu systematycznie rośnie oferta kolejowa, zarówno pasażerska jak i towarowa. Dziękuję Marszałkowi Ortylowi za decyzję o przeznaczenie środków z RPO na modernizację tej linii – powiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

II ETAP MIELEC – PADEW NARODOWA

Późną wiosną ogłoszony został przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetarg na rewitalizację odcinka Padew – Mielec, który obejmuje m. in. kompleksową wymianę torów oraz budowę wiaduktu. Dla podróżnych korzystnie zmienią się warunki na stacji Chorzelów oraz na przystankach Jaślany i Tuszów Narodowy (otwarcie ofert nastąpiło  9. sierpnia 2021 r., wpłynęło 16 ofert, aktualnie trwa ich ocena i weryfikacja). 

W Mielcu nowy wiadukt drogowy przy ul Sienkiewicza ma zastąpić dwa skrzyżowania kolejowo-drogowe w poziome szyn. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i znacznie usprawni komunikację drogową. Planowana jest także przebudowa 12 skrzyżowań kolejowo-drogowych, która zapewni sprawne i bezpieczne przejazdy.

Zadaniem wykonawcy – który jest wyłaniany w oddzielnym postępowaniu, będzie budowa przejścia podziemnego w Mielcu w ciągu ul. Księdza Skargi i ul. Drzewieckiego. Nowy obiekt zastąpi trasę w poziomie szyn i zwiększy poziom bezpieczeństwa. To kolejne udogodnienie w obszarze mieleckiej stacji. 

– Efektem prac wykonanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii nr 25 na odcinku Mielec – Dębica jest zwiększenie dostępności kolei dla mieszkańców Podkarpacia. Rozstrzygnięcie przetargu na kolejny odcinek Mielec – Padew jeszcze bardziej ułatwi komunikację i korzystnie wpłynie na rozwój kolei jako atrakcyjnego, bezpiecznego i najbardziej ekologicznego środka transportu w regionie i kraju – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ujęte w przetargach prace związane z rewitalizacją odcinka Padew – Mielec mają planowo rozpocząć się w I kwartale 2022 r. a na budowę przejścia podziemnego w Mielcu – w IV kwartale 2021 r. Szacunkowa wartość zamówień to ponad 170 mln zł. 

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE

Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą

Projekt dla którego wnioskodawcą jest PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 57 285 191,22 zł

Dofinansowanie EFRR: 16 801 503,28 zł

Budowa terminalu przeładunkowego na Stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy

Projekt dla którego wnioskodawcą jest Treeden Group Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 32 983 533,12 zł

Dofinansowanie EFRR: 24 864 388,30 zł

KALENDARIUM MIELECKIEJ KOLEI

-1887 – MIELEC Z KOLEJOWYM OKNEM NA ŚWIAT

Mielec ma linię kolejową wraz z niewielkim budynkiem dworca a wybudowało ją Towarzystwo Kolei Galicyjskiej im. Karola Ludwika

-1938 – POCIĄGIEM NAD MORZE ORAZ DO COP-U

pod Mielcem powstaje wielka fabryka samolotów w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstaje więc niezbędna bocznica kolejowa, natomiast pasażerowie mogli jeździć po całej Polsce

– 1980-1997 – PIERWSZE REMONTY

konieczne są pierwsze poważniejsze remonty, największe na odcinkach Chmielów – Padew Narodowa, Mielec – Malinie, Tuszów Narodowy – Jaślany i Jaślany – Padew Narodowa

– 1998 – BRAK FINANSÓW NA MODERNIZACJĘ

wstrzymanie prac remontowych z uwagi na ogromne szkody wyrządzone przez powódź w pop. Roku większość środków została przeniesiona na remont zniszczeń.

– sierpień 2009 – POCIĄG JUŻ NIE POJEDZIE

likwidacja przewozów pasażerskich przez Mielec   

– listopad 2009-grudzień 2011 „MODERNIZACJA LINII L25 JEST KONIECZNA”

to przesłanie cyklu konferencji organizowanych przez nowo wybranego europosła ziemi mieleckiej Tomasza Poręby oraz ówczesnego senatora Władysława Ortyla wraz samorządowcami, przedsiębiorcami, kolejarzami 

– 16.12.2011 „REMONT LINII L25 JEST EKONOMICZNIE UZASADNIONY”

to konkluzja studium wykonalności wykonanego na potrzeby linii L25 przez PKP PLK, na którego wykonanie dołożyły się samorządy domagające się remontu linii i biorące udział w konferencjach

– koniec 2012 JEDNAK LIKWIDACJA? 

mimo oczywistego przesłania studium wykonalności samorządów władze chcą linię całkiem zlikwidować, czyżby 300 tys. wyrzucone w błoto?

– początek 2013 MIELCZANIE „NIE POZWOLIMY” 

społeczna akcja mieszkańców miasta, polityków, samorządowców w obronie linii L25

– Jesień 2013 PODKARPACKIE POTRZEBUJE L25 

remont linii wpisany na listę potencjalnych przedsięwzięć województwa podkarpackie w perspektywie 2014-2020, lista przygotowana przez zarząd z marszałkiem (od maja 2013) Władysławem Ortylem

– 20.09.2017 TO JUŻ PEWNE – BĘDZIE REMONT

PKP PLK ogłasza przetarg na projekt i prace budowalne na linii L25, dofinansowanie rzędu 85% zapewnia samorząd województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego 2014-2020

– 17.10.2018 UMOWA PODPISANA – DO DZIEŁA!!! 

za wykonanie prac odpowiada Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.

– 1.03.2019 PRACE CZAS ZACZĄĆ 

rozpoczął się długo oczekiwany remont, na pierwszy ogień odcinek Mielec – Dębica

– 26.08.2020 „PIERWSZE POCIĄGI JUŻ NA TORACH” 

inwestycja trwa, ale tory są już przejezdne stąd decyzja o wznowieniu ruchu pociągów towarowych

– 4.06.2021 TO NIE KONIEC

PKP PLK ogłasza przetarg na remont kolejnego odcinka Mielec – Padew Nar., a częścią inwestycji jest także wiadukt w Mielcu nad linią w okolicach ulicy Kosmonautów

 – 1.09.2021 „WSIĄŚĆ DO POCIĄGU…”

Na razie nie byle jakiego, ale na trasie Mielec – Dębica. Na początek Przewozy Regionalne uruchomiły 4 pary na tym odcinku, docelowo ma ich być więcej, a optymalny rozkład zostanie ustalony po modernizacji kolejnego odcinka w stronę Padwi Nar.

YouTube player
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

1 Komentarzy

Goździk271293 7 września 2021 (wtorek) at 11:57

Bardzo się cieszę, że wróciły pociągi pasażerskie do Mielca, bo to wstyd żeby tak duże miasto (60 tys. mieszkańców) nie miało połączenia kolejowego ze światem, a ludzie byli tylko skazani na korzystanie z usług autobusów i własne samochody w XXI wieku.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa