16 stycznia 2019 (środa) - 8:04
Slider
Image default
Wydarzenia

Podsumowanie projektu Erasmus+ oraz PNWM

W dniu 12.06.2015 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektów unijnych Erasmus+ pt. „Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim – ucz się i pracuj na poziomie europejskim” oraz Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży połączone z wręczeniem certyfikatów EUROPASS-Mobilność oraz spotkaniem w ramach akcji organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży pt. ”Perspektywy zawodowe”.

51168168 135781616 513339176 600096238 1066578440 1600434713 1690043171 (1) 1987754454 2037958955

Zaproszenie na tę uroczystość przyjęli:

• Wiceprezydent Miasta Mielca – pan Jan Myśliwiec;
• Dyrektor Wydziału Edukacji – pan Stanisław Tomza;
• kierowniczka oddziału zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu – pani Alina Ślęczka;
• przedstawiciele firmy Siegmundsburger Haus Werraquelle – głównego niemieckiego partnera Zespołu Szkół Technicznych w projektach – pan Manfred Mülller i pani Katarzyna Suchocka;
• prodziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego – pani Anna Pasternakiewicz;
• pełnomocnik Dziekana Wydziału Medycznego do spraw Kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – pani Urszula Binduga;
• właściciel Krakowskiej Szkoły Restauratorów – pan Szymon Kohut ;
• szef kuchni restauracji „Nad Warką” – pan Stanisław Zawiślak i menadżerka – pani Aneta Rado;
• właścicielka restauracji „Te Quiero” – pani Maria Komisarczyk i szefowa kuchni – pani Agnieszka Smoleń;
• właścicielka restauracji „Weranda” – pani Agnieszka Kudła;
• szef kuchni restauracji „Iskierka” – pan Mariusz Mroczek;
• dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych: wicedyrektorzy – pan Ryszard Reguła, pan Aleksander Buczek, pan Jacek Mleczko;
• rodzice uczniów Technikum Gastronomicznego;
• uczniowie klas 3EG, 3DG, 2DG oraz 1DG.

Wszystkich zebranych powitał wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych oraz pomysłodawca zagranicznych wyjazdów młodzieży naszej szkoły – pan Ryszard Reguła, który przedstawił cel spotkania oraz podsumował dotychczasowe projekty.
Następnie uczennice klasy 3EG Katarzyna Wrzesień i Sylwia Wolak podały najważniejsze informacje o projektach Erasmus + i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a przedstawiciele uczniów, którzy odbyli praktyki w Niemczech – Agnieszka Szczurek i Wojciech Kułaga z klasy 3 DG opowiedzieli o swoich doświadczeniach z zagranicznego stażu. Wspomnienia wszystkich praktykantów zebrano i zobrazowano za pomocą filmu, a wsparcia technicznego podczas jego powstawania udzielili nam Rafał Wieczerzak i Adam Sołtys z klasy 2AI.

Jednym z punktów spotkania było podsumowanie zagranicznego wyjazdu każdego ucznia i wręczenie certyfikatów. Z rąk pana Manfreda Mülllera, pana Jana Myśliwca, pana Stanisława Tomzy oraz pana Ryszarda Reguły uczniowie otrzymali następujące dokumenty:

• zaświadczenie o ukończeniu kursów przygotowujących do wyjazdu wystawione przez ZST,
• certyfikat odbycia zagranicznej praktyki wystawiony przez naszego niemieckiego partnera,
• dokument Europass – Mobilność, który potwierdza okres szkolenia odbywanego za granicą,
• dokument Europass – Paszport językowy, który zawiera informacje na temat umiejętności językowych.

Wicedyrektor ZST pan Ryszard Reguła przekazał na ręce pana Manfreda Müllera przedstawiciela firmy Siegmundsburger Haus Werraquelle pamiątkowy dyplom, dziękując tym samym za dotychczasową współpracę, za solidność i profesjonalizm oraz wyrażając nadzieję, na dalszą tak owocną współpracę. Strona niemiecka również wyraziła zadowolenie z naszej dotychczasowej kooperacji i przekazała nam proporczyk z pięknie wypisanymi podziękowaniami dla całego zespołu czynnego w projekcie. Pan Manfred Müllera wypowiedział się bardzo pozytywnie na temat uczniów naszej szkoły i sprawowanych przez nich praktyk oraz sprawnego współdziałania z panem Ryszardem Regułą oraz panią koordynator Marzeną Kasprzyk.

Drugą część spotkania stanowiła konferencja pt. „Gastronomia XXI wieku”, która była jednocześnie działaniem w ramach akcji pt. „Perspektywy zawodowe” ogłoszonej przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Jako pierwszy zabrał głos pan Manfred Müller z firmy Siegmundsburger Haus Werraquelle. Opowiedział o możliwości odbycia praktyk zawodowych w Niemczech, a także przekazał informacje o systemie kształcenia zawodowego w Turyngii, jednym z landów w Niemczech.
Uczniowie klas trzecich, którzy skorzystali z możliwości odbycia praktyk zawodowych w Niemczech, będą musieli wkrótce zastanowić się nad kolejnym krokiem na ścieżce w branży gastronomicznej. Pani Alina Ślęczka przedstawiła im Ofertę Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu. Owe informacje mogą być przydatne w przygotowaniu się do podjęcia pracy w gastronomii. Dla zainteresowanych dalszym kształceniem ciekawa może okazać się opcja podjęcia studiów na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rzeszowskim zaprezentowana przez panią Annę Pasternakiewicz lub na kierunku Dietetyka na Wydziale Medycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przedstawionej przez panią Urszulę Bindugę.

Organizatorzy zadbali o to, aby konferencja nie miała charakteru wyłącznie teoretycznego. Właściciel Krakowskiej Szkoły Restauratorów – pan Szymon Kohut wraz z jego pracownikami uświetnili spotkanie pokazem barmańskim, m.in. przygotowaniem drinków bezalkoholowych, kuchnią w ogniu czyli flambirowaniem truskawek itp. Zaangażowana do pomocy młodzież – praktykanci projektu Erasmus+ – wykazała się umiejętnościami nabytymi przez 3 lata nauki w szkole oraz podczas pobytu zagranicznego.

Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na poczęstunek na świetlicę szkolną Kleks, gdzie o fachową obsługę kelnerską zatroszczyli się beneficjenci projektu.

Uroczystość przygotowały panie: Marzena Kasprzyk, Agnieszka Mirowska i Aneta Mroczka. W przygotowaniu poczęstunku pomogła pani Bożena Zborowska.

Uczniowie:
• Ewelina Harchut, Aleksandra Wiatrowska, Sylwia Wolak, Katarzyna Wrzesień z klasy 3EG
• Krzysztof Klar, Agnieszka Szczurek, Wojciech Kułaga z klasy 3DG
• Adam Sołtys i Rafał Wieczerzak z klasy 2AI
• oraz Dawid Setera z klasy2BI bardzo aktywnie zaangażowali się w przygotowanie imprezy. Wam oraz wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wkład w przygotowaniu spotkania serdecznie dziękujemy!
Oprac. mgr M. Kasprzyk, mgr A. Mirowska

Slider

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości

Zaloguj się

Nie masz konta?Zarejestruj się tutaj
X

Rejestracja