23 września 2019 (poniedziałek) - 20:53
Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne
Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne
Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne
Informacje

Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne

Kolejne spotkania ze społeczeństwem poszerzają wiedzę policjantów na temat zagrożeń występujących na terenie poszczególnych osiedli Mielca i gmin powiatu mieleckiego. Wnioski zbierane podczas konsultacji społecznych organizowanych przez policję znajdą odzwierciedlenie na mapie zagrożeń.
 
Policjanci wciąż pracują nad stworzeniem mapy zagrożeń powiatu mieleckiego. Kolejne konsultacje społeczne odbyły się z mieszkańcami Padwi Narodowej, Dulczy Małej oraz Książnic.
 
W tym tygodniu policjanci spotkali się z mieszkańcami mieleckich gmin oraz osiedli Niepodległości, Wolności i Osiedla Kazimierza Wielkiego. 
 
W spotkaniu zorganizowanym przy współpracy z Wójtem gminy Mielec Józefem Piątkiem wzięli udział radni gminy oraz sołtysi. Gospodarze mieleckich wsi w szczególności zwracali uwagę na miejsca niebezpieczne pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oczekując od policjantów zdecydowanej reakcji na zachowania kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Mówili także o miejscach w których gromadzi się młodzież zakłócająca porządek publiczny i dewastująca mienie.
 
Mieszkańcy mieleckich osiedli zwrócili uwagę przede wszystkim na spożywanie alkoholu w okolicach lokali gastronomicznych w centrum miasta i w okolicach szkół, zakłócanie porządku publicznego i zaśmiecanie ulic miasta.
 
Wszystkie wnioski zebrane podczas konsultacji służą doprecyzowaniu i zdefiniowaniu zagrożeń występujących na terenie naszego powiatu. Prowadząc konsultacje społeczne funkcjonariusze starają się dotrzeć do jak najszerszego grona lokalnej społeczności, która pomoże w stworzeniu i uaktualnianiu mapy bezpieczeństwa równolegle z powstającymi zagrożeniami.
 

Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne  Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne 

Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne
Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne
Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości