W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Informacje

Powiat Mielecki przyjął budżet na 2021 rok [FOTO]

 W piątek 22 stycznia odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Tym razem ze względów pandemicznych obrady odbywały się w Auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3.

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2021 rok. Radni zaplanowali przychody na poziomie 156 075 211 PLN, przy jednoczesnych wydatkach w wysokości 177 575 211 PLN. Wobec powyższych wielkości deficyt w kasie powiatu wyniesie w roku bieżącym – według założeń – 21 500 000 PLN. Za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych, 10 było przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu, a jeden nie brał udziału w głosowaniu.


Większość z zaplanowanych w budżecie przychodów stanowić będą dochody bieżące. Ich wartość została określona na poziomie 152 023 071 PLN, pozostała część – 4 052 140 PLN to dochody majątkowe.
Zarząd Powiatu przedkładając projekt budżetu na 2021 wskazał również główne źródła przychodów. Będą to: subwencje, udział w podatkach, dotacje celowe oraz środki europejskie.

bud_2.jpg

Po stronie wydatków – według ustalonej kwalifikacji – przyjęto wydatki bieżące  w kwocie 154 681 804 PLN oraz wydatki majątkowe  w wysokości 22 893 407 PLN. Na co wydatkowane będą powyższe sumy – pokazuje to poniższy wykres. 

bud_5.jpg

Kolejny wykres pokazuje kierunki wydatkowania środków w tegorocznym budżecie.

bud_6.jpg

W przyjętej uchwale budżetowej znalazły się również zapisy dotyczące głównych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2021 roku. Będą to:


• II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu: Budowa nowej hali sportowo – widowiskowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie szkoły – 674 750 PLN


• I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu: Rozbudowa budynku o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku – 673 690 PLN; Odnowa dziedzińca budynku szkoły wraz
z zagospodarowaniem terenu – 200 000 PLN; Budowa budynku gospodarczo – garażowego na terenie szkoły – 100 000 PLN


• Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu: Ekspertyza i projekt budowlany dotyczący naprawy dachu wraz z robotami budowlanymi związanymi z wymianą pokrycia i konstrukcji dachu w zabytkowej części szkoły – 220 000 PLN


• Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu: Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół terenów szkoły – 100 065 PLN; Kompleksowa przebudowa – 521 000 PLN


• Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183 R klasy „L” – lokalna, relacji Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie – 3 852 863 PLN


• Budowa nowych odcinków chodników i zatok autobusowych w pasie dróg powiatowych w miejscowości Trześń, Wadowice Górne, Przecław, Piechoty – 2 788 050 PLN


• Przebudowa mostu na potoku Babulówka w miejscowości Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej Nr 1 124 R Knapy – Zachwiejów – Zarównie – 1 825 000 PLN


• Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 713 R, klasy „L” – lokalna, relacji Grochowe II – Trześń – Mielec w miejscowości Grochowe II – 838 035 PLN


• Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg i mostów – 470 000 PLN


• Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179 R, klasy „L” – lokalna, relacji Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu w Żarówce – 375 928 PLN


• Budowa nowego odcinka drogi Nr 1 172 R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego – 80 000 PLN


• Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu – 60 000 PLN

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa