W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Materiały video

Powiat Mielecki świętował 20-lecie istnienia [FOTO, VIDEO]

Pełna refleksji, wspomnień i podziękowań – taka była gala podsumowująca 20-letnią historię samorządu Powiatu Mieleckiego. Uroczystość odbyła się we wtorek, 25 czerwca, w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.

Wydarzenie zgromadziło dziesiątki gości – od obecnego Zarządu Powiatu Mieleckiego i Rady Powiatu Mieleckiego ze starostą Stanisławem Lonczakiem i Przewodniczącym Markiem Paprockim na czele, przez wszystkich dotychczasowych starostów powiatu, aż po pracowników starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. Zaproszenie do wspólnego podsumowania dotychczasowej działalności samorządu licznie przyjęli także radni powiatowi wszystkich sześciu kadencji oraz ci, których wsparcie i współpraca od lat przynoszą powiatowi liczne owoce. Byli wśród nich m.in. radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Jan Tarapata i Maria Napieracz, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla Tomasz Leyko oraz Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski i jego zastępcy: Paweł Pazdan i Adriana Miłoś oraz wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin.

O tym, jak rodził się samorząd powiatowy opowiedział starosta Józef Smaczny

Podczas gali głos przekazano w szczególności tym, którzy przyczynili się do zbudowania powiatu oraz wykreowania jego obecnych kształtów. W symbolicznym wehikule czasu cofnęliśmy się do 9 listopada 1998 roku, kiedy to pierwszym starostą wybrany został Józef Smaczny – i to właśnie on opowiedział zebranym, jak wyglądało tworzenie samorządu powiatowego oraz prowadzenie go przez pierwsze dwie kadencje. – Do końca grudnia 1998 roku pracowałem społecznie, nie mając nawet gabinetu. Miałem za to liczne grono wspaniałych ludzi, którzy pomagali mi w przygotowaniu i organizacji całego starostwa – mówił Józef Smaczny. 

Jak podkreślał, samorząd powiatowy od początku musiał borykać się z licznymi problemami. Jednym z nich było bezrobocie, któremu stawiano czoła poprzez aktywną działalność na rzecz rozwoju mieleckiej strefy i poprawy obsługi inwestorów; drugim – brak możliwości pozyskania środków na remonty dróg w pierwszych latach działalności powiatu. Sytuacja ta odwróciła się tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, kiedy uruchomiono możliwości zdobycia środków przedakcesyjnych. Powiat mielecki, jako jedyny w Polsce, pozyskał wówczas blisko dwa miliony euro na modernizację powiatowej części obwodnicy wewnętrznej miasta Mielca. Innymi, szczególnie zapamiętanymi przez starostę inwestycjami były: przebudowa drewnianego mostu w Przecławiu w solidną, betonową, posiadającą pięciokrotnie wyższą nośność przeprawę oraz budowa Domu Pomocy Społecznej w Mielcu. 

Starosta Smaczny w swoich wypowiedziach podkreślał też ogrom pracy wykonanej na rzecz budowy i rozwoju mieleckiego szpitala. Wspomnienia z tamtego okresu zaprezentowano w historycznym filmie. Zebrani mogli zobaczyć pnące się w górę, surowe mury przyszłej lecznicy. – Włożyliśmy sporo wysiłku w to, by tę bazę uczynić taką, jaką jest ona w dniu dzisiejszym. Walczyliśmy też z licznymi trudnościami finansowymi, jednak, dzięki dokonaniu restrukturyzacji organizacyjnej, udało nam się umocnić pozycję szpitala i przez wiele lat był znajdował się on w czołówce lecznic w Polsce – zaznaczał starosta, wyrażając nadziejęna to, iż dzięki wspólnym staraniom renomę szpitala uda się wkrótce odbudować. 

Kolejne dwie kadencje rozwoju powiatu okiem starosty Andrzeja Chrabąszcza

Kolejne kroki na rzecz rozwoju szpitala, jego rozbudowy oraz podnoszenia standardów leczenia podejmował samorząd powiatowy kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 kierowany przez Andrzeja Chrabąszcza. W tym czasie w lecznicy powstały m.in. pracownia tomografii komputerowej, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, a przy szpitalu –  helioport dla śmigłowców. Te same władze, co podkreślał w swoim przemówieniu ówczesny starosta, kładły szczególny nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego. To w tamtym czasie w Mielcu powstało Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Wytwarzania będące pokłosiem rozwiązań podpatrzonych tuż za zachodnią granicą. Historyczne migawki z symbolicznego wbicia łopat w plac budowy zobaczyli wszyscy zebrani na gali.

Wśród odtworzonych, archiwalnych materiałów znalazły się jednak i te niosące za sobą mniej przyjemne wspomnienia. Mowa tu w szczególności o powodzi stulecia z 2010 roku, która skryła pod wodą niemal 60 % mieleckiej ziemi. – Ta powódź odsłoniła słabości powiatu związane z przygotowaniem do tego typu zagrożeń. Wyciągnęliśmy z tej sytuacji wnioski, niemniej cały czas powinniśmy podejmować działania, których celem będzie wzmacnianie powiatu przed tego typu zagrożeniami – podkreślał Andrzej Chrabąszcz, dziś także zaangażowany w życie samorządu jako Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego. 

W swojej wypowiedzi wspomniał także o innym, tragicznym wydarzeniu z czasów jego kadencji, które odcisnęło piętno na całej samorządowej społeczności. Dokładnie 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie smoleńskiej, zginął Poseł na Sejm RP Leszek Deptuła. 

Ten sam człowiek, jeszcze kilka lat wcześniej, jako szef świeżo utworzonego Wydziału Funduszy Strukturalnych, Rozwoju i Promocji Powiatu, pozyskał wiele środków na inwestycje, podobnie zresztą jak jego następczyni Agnieszka Dernoga. – Wykonaliśmy wówczas naprawdę duży krok w poprawę infrastruktury. Wiele ze zrealizowanych w tamtych latach inwestycji było możliwych dzięki współpracy z wójtami i burmistrzami gmin powiatu mieleckiego. Za tę współpracę chciałbym dziś serdecznie podziękować – mówił starosta Chrabąszcz. 

Wśród szczególnie zapamiętanych inwestycji wymienił m.in. realizację drogi w Łużu. Był to efekt współdziałania Lasów Państwowych z samorządami: miejskim i powiatowym oraz samymi obywatelami. 

Podsumowanie kadencji 2014-2018 przez starostę Zbigniewa Tymułę

Od podsumowania inwestycji drogowych rozpoczął swoją wypowiedź kolejny starosta, Zbigniew Tymuła. Władzę w powiecie sprawował w latach 2014-2018. – W tym czasie wybudowaliśmy 20 kilometrów chodników, 22 kilometry dróg asfaltowych oraz osiem mostów i jedną kładkę – wyliczał starosta Tymuła, podkreślając, że inwestycje w dużej mierze zrealizowano z udziałem środków pozyskanych z zewnątrz. 

Jako kolejne wymienił zadania zrealizowane w mieleckim szpitalu, a pośród nich m.in. zakup nowego sprzętu, remont Oddziału Chirurgii Naczyniowej czy budowę bloku operacyjnego; a także ważne dla mieleckiego pogotowia doposażenie w cztery karetki. 

Początkiem kadencji Zbigniew Tymuły, za sprawą działań rozpoczętych przez jego poprzednika Andrzeja Chrabąszcza, starostwo powiatowe przeniosło się z siedziby przy ul. Sękowskiego na ul. Wyspiańskiego. Migawki z tej przeprowadzki pokazano w przygotowanej na okoliczność gali prezentacji multimedialnej. Znalazły się w niej również materiały dokumentujące kolejne zmiany w siedzibach starostwa. Ta przy ul. Wyspiańskiego doczekała się windy, a Wydział Komunikacji – gruntownej modernizacji. – Cieszę się, że pracownicy mogą wykonywać dziś swoje obowiązki w wygodnych warunkach, w pokojach z klimatyzacją – podkreślał. 

„Razem budujmy naszą przyszłość”

Wszyscy starostowie w swoich przemówieniach dziękowali zarządom powiatów, radnym oraz pracownikom, z którymi mieli okazję współtworzyć historię samorządu powiatowego. Ważną współpracę wielu rąk podkreślał także obecny Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. – Tak, jak było nam dane zobaczyć przed chwilą, od momentu powstania powiatu do dnia dzisiejszego wiele się wydarzyło, wiele zostało zrobione. Wszystko to stanowi wypadkową ludzkich starań, pewnych wizji, ścierania się poglądów, ale i niekiedy przypadku, zrządzenia losu. Dzięki nim jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, pomni dokonań poprzedników – zaznaczał starosta. Za dotychczasowy rozwój Powiatu Mieleckiego dziękował zarówno dotychczasowym starostom, jak pracownikom starostwa oraz radnym wszystkich kadencji. – Pięć kadencji już za nami, szósta dopiero się rozpoczęła. O tym, jak będziemy wspominać ten czas, zależy w dużej mierze od nas. Budujmy razem naszą przyszłość, dla dobra nas wszystkich oraz przyszłych pokoleń – zachęcał zebranych. 

Najlepsze życzenia na przyszłe lata funkcjonowania samorządu złożyli w dalszej części uroczystości: Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Tarapata, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podkarpackiego Tomasz Leyko oraz Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, który ufundował na wczorajszą uroczystość także słodki poczęstunek.

Podczas gali wręczono statuetki dla wszystkich dotychczasowych starostów oraz przewodniczących rad. Pamiątkowe szklane trofea odebrali także pracownicy Starostwa Powiatowego w Mielcu, którzy związali z nim swoje losy zawodowe równo 20 lat temu. 

Wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne. Muzycznie galę uświetniła Jessica Motyl z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu przygotowana do występu przez Małgorzatę Pazdro. Ucztę taneczną zaserwowali zebranym z kolei uzdolnieni tancerze z Centrum Tańca Gala: Konrad Rybka i Julia Sosińska. Ich opiekunem jest Mariusz Sosiński. 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa