W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Powiat mielecki w żółtej strefie. Czekają nas obostrzone zasady

Powiat mielecki w żółtej strefie od soboty 3 października 2020r. W związku ze znacznym wzrostem przypadków zakażenia koronawirusem nasz region znalazł się na liście powiatów, w których odnotowano między 6 a 12 nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców.

W związku z zaistniała sytuacją będą obowiązywać bardziej rygorystyczne obostrzenia. Mieszkający w tej strefie muszą być gotowi na utrudnienia. W kinach pojemność sal jest zmniejszona do 25 proc. W imprezach rodzinnych, takich jak np. wesele nie będzie mogło brać udział więcej niż 100 osób (nie licząc w tym obsługi).

Ta liczba prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu ma zostać zmniejszona do 75 osób. Na siłowni będzie mogło jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. Limit jednej osoby na cztery metry kwadratowe obowiązywać będzie na targach, wystawach, czy konferencjach.

Stadiony w trakcie widowisk sportowe będą mogły być wypełnione w 25 procentach. Lokale gastronomiczne z kolei będą mogły gościć jedynie 1 osobę na 4 mkw.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 roku obejmującym powiat mielecki strefą żółtą, od soboty 3 października obowiązywać będą następujące restrykcje:

Organizacja kongresów i targów

Obecnie jest dopuszczalne:

1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;

Strefa Żółta – bez zmian 

2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

Strefa Żółta – 1 osoba na 4 mkw

Wydarzenia sportowe

Obecnie:

 1. Piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
 3. Sport na basenach – co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

Strefa Żółta – 25% widowni

Wydarzenia kulturalne

Odbywają się:

 1. w pomieszczeniach pod warunkiem:

– udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

– zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Żółta – 25%  publiczności

 1. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

– udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

– zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Żółta – 25%  publiczności

 1. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

– zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,

– zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

– zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Nie ma limitu 150 osób.

Strefa Żółta –  limit 100 osób 

Gastronomia 

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Strefa Żółta – 1 osoba na 4 mkw 

Działalność hotelarska

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Strefa Żółta – bez zmian 

Aquaparki i baseny

Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

Strefa Żółta – bez zmian 

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw  powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Strefa Żółta – 1 osoba na 10 mkw

Siłownie

Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Strefa Żółta – 1 osoba na 7 mkw

Kina

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych – 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Strefa Żółta – 25% publiczności

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Strefa Żółta – bez zmian

Zgromadzenia

Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Strefa Żółta – bez zmian

Kościoły

Obecnie

 1. Jesli wydarzenie religijne odbywa się w kościele,to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Strefa Żółta – bez zmian

 1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz,to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Strefa Żółta – bez zmian

Wesela i inne uroczystości „rodzinne”

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

Strefa Żółta – 100 osób, z wyjątkiem obsługi

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Żółta – 100 osób, z wyjątkiem obsługi

Transport zbiorowy

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

 1. a) 100 % liczby miejsc siedzących albo
 2. b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Żółta – bez zmian

Maski

Obecnie jest obowiązek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Strefa Żółta – bez zmian

Handel

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Strefa Żółta – bez zmian

Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności                           w podklasie 96.04.Z)

Obecnie pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

Strefa Żółta – 25% publiczności
​​​

Kluby nocne, dyskoteki

Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

Strefa Żółta – bez zmian

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Strefa Żółta – bez zmian

Od poniedziałku 5 października restrykcje mogą ulec zaostrzeniu.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Za jazdę rowerem z 0,5 promila alkoholu, mandat to 2500 złotych!

Wiadomości Mielec

SP 3 czwartą szkołą Podkarpacia [FOTO]

Wiadomości Mielec

W szpitalu profilaktyczne badania na raka płuc [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa