W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Powiat szykuje kolejne remonty dróg

Zakończyło się postępowanie przetargowe na remont drogi powiatowej Nr 1 172R relacji Rzemień – Dobrynin w km 0+040-2+320 w miejscowości Rzemień. Wkrótce rozpoczną się prace remontowe.

Najlepszą spośród 10 ofert złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mielcu, które za kwotę 1 547 003,74 zł wyremontuje odcinek drogi powiatowej w Rzemieniu. Inwestycja będzie obejmowała remont nawierzchni asfaltowej drogi o szerokości 5,0-6,0 m polegający na: frezowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Prace będą obejmowały również remont poboczy materiałem z frezowania oraz remont chodników wraz z odwodnieniem. 

Planowany termin wykonania inwesycji to 10 listopada 2020 roku.

Zobacz też...