W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Galerie Materiały video

Powiatowe ćwiczenia Obrony Cywilnej [FOTO, VIDEO]

We wtorek 29.10.2019 na terenie Powiatu Mieleckiego odbyły się ćwiczenia Obrony Cywilnej pod nazwą „Realizacja zadań ochrony ludności  i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gmin”.


W ćwiczeniach uczestniczyło 111 osób, w tym jednostki Państwowej Staży Pożarnej,  Ochotniczej Staży Pożarnej, Policji, Wojsko Obrony Terytorialnej, Pogotowie Ratunkowe oraz służby i jednostki podległe staroście i wójtom gmin, na terenie których prowadzone były ćwiczenia praktyczne, Borowej, Czermina i Gawłuszowic.
Ćwiczenia rozpoczęło posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego z udziałem służb cywilnych i mundurowych. W jej trakcie ustalone zostały podstawowe cele ćwiczeń:
1) sprawdzenie przygotowania powiatowego i gminnych systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej do wykonania zadań w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia oraz ataków terrorystycznych,
2) doskonalenie kierowania, koordynowania i współdziałania organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz sił i środków prowadzących działania ratownicze,
3) sprawdzenie stopnia przygotowania sił i środków  obrony cywilnej do wsparcia działań profesjonalnych służb ratowniczych oraz wojska,
4) sprawdzenie zasad obiegi informacji wśród organów decyzyjnych i wykonawczych,
5) sprawdzenie skuteczności sposobów alarmowania ludności o zagrożeniach,
6) uaktualnienie ewidencji obsad osobowych formacji obrony cywilnej systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz formacji specjalistycznych.

Kolejnym etapem były ćwiczenia praktyczne przeprowadzone w terenie.  Do każdego z nich opracowana została sytuacja wyjściowa – tło dla ćwiczonych elementów.
1/ Na terenie Gminy Czermin ok. godz. 10.20 doszło do wypadku komunikacyjnego /zderzenia/  na drodze powiatowej relacji Borowa – Wola Mielecka w miejscowości Czermin w km z udziałem samochodu dostawczego typu „bus” oraz ciągnika rolniczego.
W wyniku interwencji Policji, Straży Pożarnej okazało się, że w samochodzie dostawczym podróżują osoby pochodzenia śródziemnomorskiego. Po przeszukania samochodu dostawczego stwierdzono w nim broń lub atrapę broni. Zadysponowana została specjalna grupa policji.
Strażacy zabezpieczyli rozlany olej na drodze.
Policja zabezpieczyła samochód dostawczy oraz zabrała dwie osoby celem przesłuchania i wyjaśnień.

2/ Ok godziny 11.00 Wójt Gminy Borowa, otrzymuje informację od Wójta Gminy Gawłuszowice, że prawdopodobnie na terenie gminy przebywa zaginiony umysłowo chory mieszkaniec Ostrówka gm. Gawłuszowice. Działające w terenie formacje DWA z Gawłuszowic doszły tropem poszukiwania do Firmy BORIMEX w Borowej. Wójt Gminy Borowa informuje Starostę Powiatu Mieleckiego, wydał decyzję ćwiczebną nr 1/2019 określającą zamierzone działania. Rozwinięto FOC
w gminie, działania są podejmowane po konsultacji ze Starostą. Dowódca drużyny DWA gminy Czermin otrzymał informację od Wójta Gminy Borowa o potrzebie przeszukania obszaru leśnego pn. „Lasek Pławski”. Dochodzą informacje, że poszukiwanego widziano w okolicy wyrobisk z wodą w „Lasku Pławskim” zlokalizowanym pomiędzy drogami powiatową Borowa – Czermin, a wojewódzką 983 Szczucin – Mielec (wg. zał. mapki).

Około godz. 11.00, siły i środki Policji, Wojsk OT, PSP Mielec, OSP Borowa, oraz FOC z Borowej i Gawłuszowic rozpoczynają na szeroką skalę zakres poszukiwań.
Po zakończeniu zdarzenia drogowego w miejscowości Czermin również jednostka OSP Czermin zostaje zadysponowana do „Lasku Pławskiego celem poszukiwań zaginionej osoby.
Poszukiwany mieszkaniec zostaje odnaleziony, po badaniu lekarskim, weryfikacji Policji, zostaje odwieziony do domu pod opiekę rodziny.  

Ćwiczenia OC zakończyły się w Borowej, gdzie zorganizowano konferencję podsumowującą przebieg ćwiczeń. Ich uczestnicy na bieżąco komentowali przebieg ćwiczonych elementów. Wskazywali również na niedociągnięcia, które unaoczniły działania praktyczne. Służby mundurowe za najistotniejszą niedogodność uznały zgodnie brak kompatybilności ich systemów łączności.

Poszczególne służby będą teraz opracowywać szczegółowy raport z przeprowadzonych ćwiczeń. Zostaną one przesłane do Powiatowego Szefa Obrony Cywilnej – Stanisława Lonczaka, Starosty Mieleckiego. Ten z kolei prześle opracowanie zbiorcze z wnioskami końcowymi do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

YouTube player
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa