W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki

Ruszyła kolejna XI edycja Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki  „BARWY MOJEJ OJCZYZNY” . Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu oraz  Miejska Biblioteka Publiczna SCK zapraszają młodzież  klas VII i VIII szkół  podstawowych i szkół średnich z Mielca i Powiatu Mieleckiego do udziału. 

Zmagania konkursowe odbywają się w dwóch kategoriach – recytacja i śpiew do wyboru. Głównym założeniem organizatorów konkursu jest propagowanie piękna ziemi ojczystej – poprzez wykonanie i dobór utworów (nie tylko o tematyce patriotycznej). W repertuarze młodych wykonawców powinny więc  znaleźć się utwory prezentujące walory naszej ojczyzny, a szczególnie to co najbliższe i najpiękniejsze.

Jak co roku  na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, Konkurs może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły- znajduje się na liście Kuratorium Oświaty.

Regulamin i niezbędne załączniki do pobrania na stronie PTG „Sokół 1893” – www.sokol-mielec.com.pl, oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej http://www.biblioteki.mielec.pl 

Konkurs jest dofinansowany przez Powiat Mielecki.

Poezji i Piosenki

„BARWY MOJEJ OJCZYZNY”

Uwaga organizatora: zgodnie z założeniem organizatorów w doborze repertuaru preferowane są utwory sławiące piękno ziemi ojczystej (nie tylko utwory o tematyce patriotycznej).

I Organizator

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu.

II Cele konkursu

 • Popularyzowanie utworów o tematyce sławiącej ojczyznę.
 • Uwrażliwianie na piękno przyrody ojczystej, wzmacnianie tożsamości

narodowej.

 • Motywowanie do pracy twórczej oraz promowanie talentów młodzieży.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

III  Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i średnich Mielca i powiatu mieleckiego 

IV Przebieg konkursu

Szkoły w wyniku eliminacji powinny wyłonić: 2 osoby w kategorii recytacja i 2 osoby w kategorii śpiew. W przypadku Zespołu Szkół każda szkoła wchodząca w skład Zespołu ma prawo zgłosić swoich kandydatów. W przypadku braku chętnych i eliminacji – szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie 2 osoby niezależnie od kategorii.

Szkoła, której uczeń zdobył I miejsce w etapie powiatowym  w roku poprzednim, ma prawo do zgłoszenia dodatkowo jednego uczestnika.  

Dopuszcza się również zgłaszanie uczestników przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe po dwóch kandydatów z każdej kategorii.

Szkoły przesyłają zgłoszenia wyłonionych uczestników w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 r. Podstawą zgłoszenia jest czytelnie wypełniona karta zgłoszenia. Karty zgłoszeń wraz z załącznikiem nr 2 należy: 

 • przesłać drogą elektroniczną na adres koordynatora: [email protected] ; [email protected] (można przesłać skany lub zdjęcia kart)
 • zgłosić telefonicznie pod nr 505 522 574 lub 789 362 970, a karty przesłać w formie skanu, lub fotografii).
 • można również dostarczyć osobiście do Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Mickiewicza 2.

2. Etap powiatowy odbędzie się w Sali audiowizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2 w dniach:

27 październik 2021 (środa) od godz. 900 –  szkoły podstawowe,

28 październik 2021 (czwartek) od godz. 900 –  szkoły średnie

29 październik 2021 (piątek) od godz. 900 – wręczenie nagród

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom konkursu, ze względu na panujący stan epidemiczny – sposób prezentacji utworów odbywać się będzie bezpośrednio lub w formie online. Przesłuchania na żywo odbędą się po uzgodnieniu daty i godziny, utwory pozostałych uczestników będą odsłuchiwane w formie online.  Sposób prezentacji należy uzgodnić przy zgłaszaniu uczestników. Filmiki przesłać należy na podane wyżej adresy email, lub poprzez aplikację Messenger na podany nr telefonu.

V  Warunki uczestnictwa

 • Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji tylko jednego, dowolnie wybranego utworu.
 •  Prezentowane utwory mogą być własną twórczością. Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz elementów promujących używki. 
 • Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 • Organizator nie przewiduje udziału duetów.
 • Podkłady w formacie mp3 należy dostarczyć organizatorowi.
 • Niedopuszczalne jest wykorzystanie półplaybacku.
 • Dopuszczalny jest udział akompaniatora (nie więcej niż dwóch). Instrumenty należy zapewnić we własnym zakresie.
 • Nie przewiduje się nagród dla akompaniatorów.
 • Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem 

w konkursie.

VI Zasady oceny:

 • Prezentowane utwory oceniane będą przez niezależne jury powołane przez organizatora pod względem następujących kryteriów:

– dobór repertuaru,

– stopień opanowania pamięciowego tekstu,

– interpretacja utworu,

– prawidłowa wymowa,

– umiejętności wokalne,

– ogólne wrażenia artystyczne.

 • W każdej kategorii jury może przyznać nagrody i wyróżnienia.
 • Werdykt podjęty przez jury jest ostateczny i nie podlega zmianie.
 • Z obrad jury sporządzony zostanie protokół, który przedstawiony zostanie podczas finału. 
 • Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne  nagrody książkowe i rzeczowe, a dla opiekunów pamiątkowe dyplomy. 
 • W sprawach dyskusyjnych ostateczną decyzję podejmuje organizator.

Dodatkowe informacje:

 1. Regulamin konkursu będzie do pobrania na stronach:
 1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 

505 522 574 lub 789 362 970 – koordynator konkursu Emilia Żola.

UWAGA!

Uczestnicy konkursu zobowiązują się do zapoznania z treścią i podpisanie wspomnianych dokumentów

 • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku
 • Zgody na udział w konkursie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2) 

W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie

prawni.

Podpisane i przeskanowane (lub sfotografowane w dobrej jakości) zgody prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście w jednej wiadomości wraz z kartą zgłoszenia. 


e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Kilkudniowy kurs doskonalący dla Ratowników Medycznych

Wiadomości Mielec

Tragedia na ulicy Legionów

Wiadomości Mielec

Rowerzyści po potrąceniach odwiezieni do szpitala

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa