W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Pożegnanie pełne wzruszeń

26 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej miało miejsce pożegnanie wieloletniego dyrektora szkoły p. Waldemara Szyszki w związku z jego odejściem na zasłużoną emeryturę.

Pan Szyszka pracował w Padwi Narodowej od ponad 35 lat, najpierw jako nauczyciel, a potem dyrektor.

W wyjątkowo wzruszającej uroczystości wzięły udział władze gminy Padew Narodowa w osobach: wójt gminy p. Robert Pluta, skarbnik p. Joanna Skopińska – Mycek, przewodniczący rady gminy p. Janusz Bik, wiceprzewodniczący p.Jan Uzar oraz radni, kierownicy jednostek organizacyjnych, wicedyrektorzy szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi szkoły, uczniowie, Rada Rodziców i przedstawiciele przedszkola,,Promyczek”.

,,Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?”

(K.I. Gałczyński)

Młodzież szkolna wystąpiła w krótkim montażu poetycko- wokalnym, a oprawę muzyczną zapewniła kapela,, Padwianie”. Wójt gminy w krótkim przemówieniu przedstawił zasługi wieloletniego dyrektora, podkreślił jego zaangażowanie w rozwój Gminy Padew Narodowa oraz przypomniał zgromadzonym działalność samorządową p. W. Szyszki w Zarządzie Gminy Padew Narodowa w latach 1998- 2002. Przedszkolaki natomiast obdarzyły dyrektora medalem,,Super Dyrektor”.

Podczas uroczystości nie zabrakło wielu słów podziękowań, wspomnień i wzruszenia. Pan dyrektor otrzymał życzenia wszelkiej pomyślności, ale także znalezienia czasu na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań w związku z nowym etapem życia, gdyż „księga jego zdarzeń jest szeroko otwarta i dopiero w połowie zapisana”.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli kontynuować spotkanie i rozmowy przy kawie i ciastku na szkolnej jadalni.

 

UG Padew Narodowa

 

 

 

 

 

Zobacz też...