20 sierpnia 2019 (wtorek) - 14:59
Pracownia Integracji Sensorycznej w SP nr. 6 w Mielcu
Pracownia Integracji Sensorycznej w SP nr. 6 w Mielcu
Pracownia Integracji Sensorycznej w SP nr. 6 w Mielcu
Informacje

Pracownia Integracji Sensorycznej w SP nr. 6 w Mielcu

W Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu oddano do użytku Pracownię Integracji Sensorycznej. Z tej okazji z dyrekcją i pedagogami szkoły spotkał się pełniący funkcję Prezydenta Miasta
Mielca Fryderyk Kapinos.

Obecni byli także dyrektorzy innych mieleckich szkół, którzy mieli okazję zapoznać się z możliwościami jakie w pracy z dziećmi daje nowy obiekt wykorzystujący metody diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

Jej twórcą jest Jean Ayres – pracownik naukowy Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles, psycholog i terapeuta zajęciowy, który na podstawie wieloletnich obserwacji zajęć z dziećmi i ich zachowaniem w codziennym życiu, wypracowała teoretyczne podstawy Integracji Sensorycznej, bazujące na wiedzy z dziedziny neuropsychologii.

Integracja sensoryczna jest to proces przebiegający w obrębie naszego mózgu. Mózg odbiera, przetwarza i organizuje informacje płynące ze wszystkich zmysłów naszego ciała. Dzięki temu procesowi możemy zachowywać się w sposób celowy i adekwatny do danej sytuacji, np.; z odpowiednią siłą weźmiemy szklankę ze stołu, czy prawidłowo usiądziemy przy biurku, żeby odrobić zadanie.

Pracownia Integracji Sensorycznej w SP nr. 6 w Mielcu

Jeżeli z jakiegoś zmysłu płynie za dużo bądź za mało informacji, lub informacje te są w zły sposób zintegrowane (połączone), wówczas mamy do czynienia z sytuacją w której nasze ciało nie wie jak ma się zachować. Głównym założeniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, w taki sposób, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców.

Metoda Integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu.

Jest ona także kierowana do dzieci mających trudności szkolne (trudności z czytaniem, pisaniem, ortografią, trudności z koncentracją uwagi), wykazujących opóźnienia w rozwoju mowy, rozwoju ruchowym, do dzieci z nadpobudliwością psychoruchową czy z zaburzeniami uwagi. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 ds. dydaktyki Marzena Rybak oraz wicedyrektor ds. wychowawczych Beata Czarnota zaprezentowały zaproszonym gościom istotę terapii sensorycznej i stosowane elementy wyposażenia. Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni kosztował około 60 tys. zł, natomiast koszty specjalistycznego wyposażenia sięgnęły kwoty 100 tys. zł.

Pracownia Integracji Sensorycznej w SP nr. 6 w Mielcu

Jak powiedział dyrektor Grzegorz Tychanowicz oddana do użytku Pracownia Integracji Sensorycznej będzie służyła przede wszystkim uczniom z SP-6 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Fryderyk Kapinos zaproponował, aby w miarę możliwości z tak świetnego wyposażenia pracowni mogły korzystać także dzieci z innych placówek oświatowych w naszym mieście.

-Gratuluję tej niezwykłej inicjatywy i tej inwestycji, która pozwala na realizację tak nowatorskiej terapii. Ta pracownia to nie tylko świetny sprzęt i wyposażenie, ale przede wszystkim ludzie, którzy, jak to miałem dzisiaj okazję zaobserwować, potrafią ten sprzęt w znakomity sposób wykorzystać do pracy z dziećmi – powiedział Fryderyk Kapinos.

Pracownia Integracji Sensorycznej w SP nr. 6 w Mielcu
Pracownia Integracji Sensorycznej w SP nr. 6 w Mielcu
Pracownia Integracji Sensorycznej w SP nr. 6 w Mielcu

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości