W Cieniu Jupiterów Mielec
Informacje

Prezydent Daniel Kozdęba przerywa prezydenturę

Informacja o aktualnej sytuacji w Gminie Miejskiej Mielec w związku ze stanem zdrowia Prezydenta 30.01.2018

W dniu 26 stycznia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Mielcu wpłynęła decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odmowie przyznania Prezydentowi Miasta Mielca Danielowi Kozdębie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

O tym fakcie został poinformowany Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu, do kompetencji którego należy ocena, czy w świetle zaistniałych okoliczności zachodzą podstawy do wydania postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Prezydenta.

W sytuacji wydania takiego postanowienia i jego uprawomocnienia się, funkcję Prezydenta Miasta Mielca do czasu jesiennych wyborów samorządowych pełnić będzie osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wygaśnięcie mandatu Prezydenta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępców.

Anna Karwacka – Biuro Promocji i Obsługi Inwestora

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa