W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Materiały video

Prezydent Jacek Wiśniewski zaprezentował swoich zastępców [FOTO, VIDEO]

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski przedstawił podczas dzisiejszej konferencji prasowej swoich zastępców. Są to: Adriana Miłoś oraz Paweł Pazdan.

Pierwszym Zastępcą Prezydenta został Paweł Pazdan, który ostatnio pracował jako Koordynator Inwestycji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Wcześniej w latach 2012-2018 był dyrektorem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Do zadań Pierwszego Zastępcy Prezydenta będzie należało m.in. nadzorowanie zadań powierzonych mu przez Prezydenta, a w szczególności  inwestycji miejskich, zamówień publicznych, ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego, transportu publicznego, działalności gospodarczej, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez Wydział Inwestycji, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej, Wydział Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Zamówień Publicznych i Biuro Gospodarki Odpadami.

Adriana Miłoś, która została Drugim Zastępcą Prezydenta, od kilkunastu lat zawodowo związana jest z sektorem bankowym. Ostatnio pracowała na stanowisku Dyrektora Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Mielcu.

Do jej zadań będzie należało m.in. nadzorowanie oświaty (funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków wykonywanych przez Wydział Edukacji oraz głównego specjalistę – koordynatora ds. przedszkoli), działalności pomocy społecznej, kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz działalności jednostek realizujących te zadania, a także nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

Adrianna Miłoś – Mielczanka, urodzona 9 kwietnia 1976r.

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej filia w Rzeszowie.        Tytuł magistra uzyskała w 2000r. W 2003r. ukończyła Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej.

Posiada również świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego z zakresu Organizacji i Marketingu w Instytucjach Finansowych i Ubezpieczeniowych.

W 2008r. otrzymała zaświadczenie ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Posiada również certyfikat ukończenia szkolenia pt. „Menedżer Lider” organizowanego w 2011r. w ramach projektu „Podkarpacka Akademia Zarządzania” w Rzeszowie. W latach 2011-2012 uczestniczyła w kursie z zakresu projektowania i prowadzenia coachingu, organizowanym w ramach Instytutu Psychoedukacji  i Rozwoju Integralnego w Krakowie.

W 2015r. uzyskała tytuł „The Practitioner Coach” uczestnicząc w projekcie współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Noble Manhattan and IBD Business School. W 2017r. uzyskała zaświadczenie o ukończeniu kursu e-learningowego „Organizacja i zarządzanie domem – ośrodkiem kultury” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. W tym samym roku ukończyła Szkołę Liderów Miasta Mielca.

Od kilkunastu lat zawodowo związana jest z sektorem bankowym. Ostatnio pracowała na stanowisku Dyrektora Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Mielcu. Na przestrzeni kilku lat była inicjatorką organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Mielcu i w Kolbuszowej, konkursów dla młodzieży z wiedzy o bankowości i finansach. Posiada również kilkuletnie doświadczenie trenerskie.    Jest autorką szkoleń, które prowadziła dla instytucji oświatowych, pomocy społecznej i dla biznesu. W latach 2013-2017 była koordynatorem działalności Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego funkcjonującego w ramach Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

W latach 2017-2018 prowadziła zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu z zakresu wiedzy o finansach  i bankowości. W roku szkolnym 2017/2018 pracowała jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Bł. Romana Sitki w Mielcu. Aktualnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Bł. Romana Sitki w Mielcu – Ekonomik Mielec.

Jest mamą dwóch synów Mikołaja i Jana.

                 

Paweł Pazdan – 49 lat, rodowity mielczanin.

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Mielcu. W latach 1987-1989 pracował w jednym z magazynów WSK „PZL-Mielec”. W 1991 r. ukończył (z wynikiem celującym) Medyczne Studium Zawodowe nr 7 w Krakowie i uzyskał tytuł dyplomowanego pracownika socjalnego.

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w 1998 r. uzyskał tytuł magistra socjologii. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie; Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej;  studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk – Instytucie Nauk Prawnych w Warszawie w zakresie europejskiego prawa samorządowego: problematyka prawa europejskiego, stosunków międzynarodowych i prawnych zasad samorządu terytorialnego w Europie; a następnie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie studia podyplomowe: Zarządzanie w służbie zdrowia oraz studia podyplomowe: Wsparcie menedżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ponadto ukończył kilkadziesiąt kursów specjalistycznych związanych z problemami opieki społecznej i służby zdrowia, zarządzania kryzysowego, zagadnień ekonomicznych w tym finansów publicznych, przedsiębiorczości, zarządzania, zarządzania jakością, ochrony danych osobowych itd.   

W latach 1991-2000 pracował w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu jako pracownik socjalny, st. pracownik socjalny i st. specjalista pracy socjalnej. Pełnił także funkcję członka Zespołu ds. Analiz. W latach 2000 – 2012 pracował jako dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Mielcu. W tym czasie był też szefem Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej w Powiatowym Zespole Reagowania Kryzysowego, sekretarzem Zespołu Opiniująco-Doradczego i zastępcą pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001.

Uczestniczył w reformowaniu służby zdrowia i rozbudowie Szpitala Powiatowego w Mielcu. Był współorganizatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Mielcu i jednym z inicjatorów powstania Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, pracował jako ekspert Ministerstwa Zdrowia dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym,  a także Akredytowany Asesor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie POKL w Obszarach Integracja Społeczna i Adaptacyjność Pracowników i Przedsiębiorstw. W latach 2012 -2018 pełnił funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

W tym czasie prowadzone były w stacji szerokie zadania inwestycyjne, w tym budowa na bazie pozyskanego od powiatu budynku pralni nowej siedziby, budowa wielkoobszarowej łączności radiowej, budowa podstacji w Padwi Narodowej, remont podstacji w Borowej, utworzenie Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej.

W latach 2012 – 2018 zadania inwestycyjne na budynki, łączność, maszyny, urządzenia i aparaty, przyrządy i wyposażenie opiewały na kwotę około 11 mln zł. Po zakończeniu pracy w stacji pogotowia ratunkowego do końca listopada 2018 pracował jako Koordynator Inwestycji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, gdzie prowadził zadania inwestycyjne obejmujące budowę pięciopiętrowego budynku stanowiącego nowe skrzydło szpitala, budowę i modernizację SOR w tym układ dojazdu i wyjazdu, budowę przyłączy zewnętrznych, budowę kanalizacji deszczowej, wymianę dźwigu osobowego, modernizację i remont istniejących oddziałów itp.

Jednocześnie angażuje się do różnych dziedzin działalności społecznej. Przez szereg lat grał w piłkę ręczną w SPR BRW „Stal” Mielec i przyczynił się do jej awansu do I ligi. W latach 1994-2000 był kuratorem społecznym w Sądzie Rejonowym w Mielcu, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję ławnika w tymże Sądzie. Działa charytatywnie w stowarzyszeniach na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz sportu.

Ponadto jest członkiem Teatru Rozmaitości w Domu Kultury SCK w Mielcu. Żonaty, dwoje dzieci.

 

YouTube player

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Seniorzy w Portugali na programie miast partnerskich [FOTO]

Wiadomości Mielec

Rynek Starego Miasta podczas minionego weekendu [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Otwarcie sezonu z jednym punktem. FKS Stal Mielec – Widzew Łódź 1 : 1 [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa