W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Prezydent ogłasza nabór do Mieleckiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Mielca ogłasza nabór kandydatów na członków Mieleckiej Rady Seniorów drugiej kadencji. Mielecka Rada Seniorów w składzie 12-osobowym powoływana jest na okres 4-letniej kadencji.

Głównym celem powołania Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów Gminy oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

Członkami Mieleckiej Rady Seniorów mogą zostać:

– osoby, które ukończyły 60 lat oraz otrzymały poparcie co najmniej 15 osób starszych, (każda osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Mielec, może udzielić poparcia nie więcej niż dwóm kandydatom do Rady). Formularz TUTAJ

– przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych np. klubów seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, (każdy podmiot działający na rzecz seniorów może zgłosić jednego kandydata do Rady spośród swoich członków, lub innych mieszkańców miasta Mielca). Formularz TUTAJ

Podstawą kandydowania jest złożenie w okresie od dnia 15 lipca 2019r., do 23 sierpnia 2019r., formularza zgłoszeniowego kandydata, wraz z oświadczeniem kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu; w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia; na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu, w zakładce Mielecka Rada Seniorów. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26.

Mikołaj Wanatowicz

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa