W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze

Program „Rodzina 500 plus” został wprowadzony w życie Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Celem programu jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Wsparcie dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców: zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko), otrzymają to świadczenie również na pierwsze dziecko.

Kwota 500 zł jest kwotą netto od której nie będą odprowadzane podatki i nie będzie ona również  podlegać egzekucji.  Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin otrzymywanych m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Jakie kroki  należy podjąć, żeby otrzymać świadczenie

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania  lub przez Internet. Do złożenia wniosku online potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Świadczenie będzie  przekazywane  bezpośrednio na wskazane przez rodzica konto lub wypłacone gotówką.

Wzór wniosku oraz wzory innych dokumentów zostały określony w załączniku do rozporządzenia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.  

Terminy składania wniosków

Start programu nastąpi 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 września 2017 r.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.  Osobie, która  złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w okresie: od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r,  świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli po dniu 30 czerwca 2016r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie będzie przyznawane na rok i okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski na kolejne okresy można składać od 1 sierpnia danego roku. Dłuższy będzie okres, za który zostanie przyznane pierwsze świadczenie, gdyż rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2016r. i trwać będzie do 30 września 2017 r.

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania

Kontrola wydatkowania środków świadczenia wychowawczego

Wydatki sfinansowane z otrzymanego świadczenia Rodzina 500 plus będą podlegać kontroli, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o pomocy społecznej. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. W przypadku potwierdzenia w czasie kontroli,  iż środki są nieprawidłowo wydatkowane, gotówkę będzie można zastąpić  pomocą rzeczową (np. jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w opłacać usługi (np. opłaty za przedszkole czy wypoczynek dzieci).

 

ca2e6f3c-da7e-4577-93ec-38ec33779083

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Prezentacja Zastępców Prezydenta Miasta Mielca [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Światowy Dzień Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane [FOTO]

Wiadomości Mielec

Niedźwiedź pojawił się w powiecie mieleckim

Wiadomości Mielec

1 Komentarz

czwarte dziecko 1 marca 2016 (wtorek) at 19:25

„Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia”,nieprawda,nieprawda,nieprawda,drugie dziecko będzie otrzymywało świadczenie do czasu ukończenia 18 lat…przez pierwsze dziecko,czyli jeśli pierwsze ma 17 lat to drugie otrzyma świadczenie przez…rok,amen

Odpowiedz

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa