W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Informacje

Projekt „ZAMIAST  PRZEMOCY” wyróżniony przez Ministra

Gmina Miejska Mielec pozyskała fundusze w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Zamiast Przemocy” złożony przez miasto Mielec zajął 5 miejsce na 78 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania i otrzymał wyróżnienie ministra. Na działania przewidziane w projekcie zaplanowano łącznie 34 050 zł.

Celem projektu jest intensyfikacja działań profilaktycznych, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec, jak również zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków oraz edukacja w zakresie metod komunikacji i wychowania dzieci.

Grupami docelowymi są: młodzież ponadgimnazjalna, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rodziny zagrożone wystąpieniem przemocy, osoby starsze, osoby niepełnosprawne (w tym niesłyszące i niedosłyszące), kobiety oraz pracownicy służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania projektowe realizowane będą do końca roku 2017 i obejmą m.in.:

  • opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca,
  • kino letnie o tematyce związanej z przemocą w rodzinie i wychowywania dzieci,
  • warsztaty dla rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych,
  • lokalną kampanię społeczną,
  • warsztatowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich,
  • seminarium dla osób niepełnosprawnych (w tym niesłyszących) i starszych na temat zjawiska przemocy oraz instytucji świadczących pomoc w tym zakresie,
  • współorganizację projektu profilaktyczno-edukacyjnych bezpłatnych warsztatów z zakresu samoobrony dla kobiet „Pewna siebie –  Bezpieczna” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu
  • konferencję podsumowującą projekt.

Koordynatorem wszystkich działań projektowych jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Jechał citroenem 115 km/h przez Padew Narodową

Wiadomości Mielec

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Mielcu [FOTO]

Wiadomości Mielec

Mistrzostw Polski w futsalu na hali im. Edwarda Kazimierskiego [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa