W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Kultura i nauka

Promocja książki [FOTO]

Promocja Książki „Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego” w GBP w Tuszowie Narodowym.

4 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuszowie Narodowym odbyła się promocja książki „Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego” – tom II, pod redakcją dr hab. Jarosława Rabińskiego, dr Ewy Rzeczkowskiej i mgr Jadwigi Kowalskiej, wydanej przez IPN Oddział Lublin, przy współpracy z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Dr hab. Jarosław Rabiński oraz dr Ewa Rzeczkowska są adiunktami w Katedrze Historii Najnowszej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mgr Jadwiga Kowalska jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, z-cą Kierownika Archiwum i koordynatorem Projektów Kulturalnych Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz dyrektorem Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

W spotkaniu, oprócz redaktorów publikacji, uczestniczyli m.in.: prof. Artur Patek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani Katarzyna Górny – kierownik Centralnego Archiwum Wojskowego, dr Marcin Krzysztofik – dyrektor lubelskiego oddziału IPN, dr Krzysztof Tochman z rzeszowskiego oddziału IPN, dr Katarzyna Binko z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Edyta Chomentowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pani Kinga Łuć – pracownik archiwum KUL, wójt gminy Cmolas Eugeniusz Galek, wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz, członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym, na czele z prezesem Stanisławem Ciejką, dyrektorzy szkół.

W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Stosunki polsko-sowieckie w świetle publikacji Dziennik czynności Naczelnego Wodza”, wygłoszonego przez dr hab. Jarosława Rabińskiego, który przybliżył postać gen. Sikorskiego, a w szczególności okres do 1941r.

Na zakończenie wójt gminy Andrzej Głaz, reprezentujący Społeczny Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Tuszowie Narodowym, wraz z prezesem TSK im. gen Sikorskiego w Tuszowie Narodowym Stanisławem Ciejką wyrazili słowa wdzięczności i uznania pod adresem przybyłych gości, dzięki którym powstała ta publikacja.

Pani Jadwiga Kowalska przekazała do Centrum Pamięci cenny film archiwalny z gen. Sikorskim, który będzie odtwarzany grupom zwiedzającym Centrum. Promocja książki odbyła się w dniu 75. rocznicy tragicznej śmierci gen. Sikorskiego, jako kontynuacja obchodów religijno-patriotycznych, rozpoczętych uroczystościami 1 lipca.

Pamiątką tego wydarzenia są przekazane do zbiorów Centrum Pamięci publikacje „Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego” tom I i II. Spotkanie to efekt współpracy Centrum Pamięci im. gen Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, którego pracownikiem jest współorganizator wydarzenia pani Jadwiga Kowalska.

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa