W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Promocja książki „Z dziejów Książnic”

W sobotę 4 czerwca 2016r. w Szkole Podstawowej  w Książnicach odbyła się promocja książki

„Z dziejów Książnic”, której autorką jest Wanda Elżbieta Mika, która w słowie od autora napisała:

„Wiedza historyczna jest jednym z istotnych elementów życia lokalnej społeczności.

W szczególności bardzo ważna jest historia własnej miejscowości

i regionu. Upowszechnienie wiedzy o małej ojczyźnie, o tradycji i kulturze jest

niezwykle ważne, by stać się pełnowartościowym członkiem wspólnoty narodowej…….Głównym celem mojej pracy było to, aby zachęcić starszych i młodszych mieszkańców naszej miejscowości

do zainteresowania się historią swojego miejsca urodzenia, zamieszkania oraz

wzbudzić ciekawość w tym zakresie. …..Chciałam przedstawić możliwie dokładnie, oczywiście w miarę dostępnych źródeł, dzieje Książnic. Marzę, abyś, drogi Czytelniku, zobaczył „tamte Książnice”, w których życie toczyło się w cieniu kościoła parafialnego…”

Słowem wstępnym opatrzył książkę Wójt Gminy Mielec Józef Piątek. Wójt Gminy Mielec napisał m.in.:

„Mam przyjemność, zarekomendować publikację „Z dziejów Książnic”.

Dotyczy ona przeszłości jednego z 13 sołectw naszej gminy. Wsi, która na kartach historii wpisała się 690 lat temu w 1326 roku jako siedziba parafii. Jest to jedna z najstarszych miejscowości naszej gminy. Zasadniczym celem tej publikacji jest promocja wsi i promocja gminy.

Lektura zawiera 6 rozdziałów, formalnie i merytorycznie powiązanych ze sobą. Szczegółowo tematy koncentrują się na pokazaniu dziejów wsi w różnych okresach historii. Praca powstała na podstawie źródeł spisanych i funkcjonujących w pamięci mieszkańców.

W trakcie lektury poznajemy przeszłość jednej z małych ojczyzn gminy. Dzieje małej ojczyzny, poznawanie najdawniejszej przeszłości, cieszą się zainteresowaniem. Bliższe poznanie ziemi, na której mieszkamy powinno wzbogacać osobowość oraz pobudzać nas wszystkich mieszkańców Gminy Mielec do twórczego działania. Każdy z nas jest zakorzeniony w konkretnej przestrzeni.

Naturalnym miejscem zakorzenienia jest nasza mała ojczyzna, czyli nasza wieś rodzinna. To, z tych małych ojczyzn składa się nasza gmina, powiat, województwo a wreszcie wielka Ojczyzna – Polska. Zapewne każdy z nas, powinien być dumny z tego skąd pochodzi i być wierny swojemu dziedzictwu.

Niech w trakcie lektury towarzyszy nam myśl naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi  szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”.

 Wydawcą książki jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie.

Na uroczystej promocji książki , która odbyła się podczas Festynu „Książnice wczoraj i dziś” zebranych gości powitał dyrektor Szkoły Podstawowej Mirosław Burdzy. Następnie głos zabrała dyrektor Ośrodka Kultury  Dorota Kieras –Jędrychowska, która przybliżyła  zebranym postać autorki.

              Pani Wanda Mika od urodzenia związana z Książnicami.  Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, Uniwersytetu Marii- Curie –Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 Oprócz studiów pedagogicznych ukończyła studia podyplomowe oraz wiele różnych szkoleń i kursów pogłębiających i pomnażających wiedzę. Jest zasłużoną nauczycielką historii oraz wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole zawodowej.

Przez długi  okres czasu mieszkała i pracowała na Śląsku. Za swoja prace edukacyjną  nagrodzona została wieloma nagrodami a wśród nich: Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty, Nagroda Ministra Kultury – Zasłużony Działacz Kultury, Nagrodą Prezydenta RP -brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną. Pani Wanda jest radną Gminy Mielec od 2010r.  

W swojej działalności społecznej podejmowała wiele aktywnych działań w kierunku budowy wałów oraz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Książnicach  i Bożej Woli, starała się o budowę  chodników przy drogach powiatowych.

Aktywnie działa także w Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec. W 2012 roku była inicjatorką gminnego konkursu plastycznego o tematyce profilaktycznej , gminnego przeglądu teatrów profilaktycznych oraz wydania kalendarza o tematyce profilaktycznej z pracami  plastycznymi dzieci i młodzieży.

 Pani Wanda Mika  jest współzałożycielką i aktywną członkinią Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań

 w Książnicach. Jest również jedna z liderek terenowego Koła Diabetyków w Podleszanach. Prowadzi działalność ukierunkowaną na pomoc dla osób ubogich, starszych, dzieci i młodzieży. Pisze projekty, dzięki którym środowisko w którym mieszka pozyskuje środki i prowadzi działalność na rzecz, dzieci i młodzieży zapewniając im aktywny wypoczynek podczas ferii zimowych i wakacji.

Ponadto Pani Wanda Mika bardzo aktywnie udziela się w życiu Parafii pw. Jana Chrzciciela w Książnicach redagując „Gazetę Parafialna.  Jej działania są doskonale odbierane społecznie. Jest osoba znaną w środowisku i bardzo lubianą.

Potrafi znaleźć się w każdej sytuacji i znaleźć wspólny język z samorządem wsi oraz organizacjami pozarządowymi takich jak OSP czy  LZS do działania nad wspólnym celem jakim jest pomoc drugiemu człowiekowi. Jej dewiza życiową jest pomoc słabszym, chorym i najbardziej potrzebującym. W 2012 roku otrzymała tytuł Wyjątkowa kobieta Gminy Mielec w  kategorii działalność  społeczna, dotyczącej kobiet aktywnych w życiu publicznym i społecznym.

Następnie sama autorka opowiadała o pracy nad książką, dziękując jednoczenie wszystkim którzy udzieli jej pomocy aby ta praca mogła powstać.  Głos zabrał także Wójt Gminy Mielec Józef Piątek , który pogratulował i podziękował Pani Wandzie Mice za książkę „Z dziejów Książnic”. Autorka osobiście dokonywała także wpisów do książek oparzając  je swoim autografem. W części historycznej festynu wystąpił również ZPiT „Chorzelowiacy” z Ośrodka Kultury w Chorzelowie

 z polskimi tańcami narodowymi- polonez i mazur w strojach Księstwa Warszawskiego oraz Kujawiak

z oberkiem w strojach łowickich. Podczas festynu odbył się konkurs wiedzy o Książnicach, w którym nagrodami były książki Pani Wandy. Ponadto podczas festynu zaprezentowały się dzieci ze szkoły Podstawowej w Książnicach w piosenkach i tańcach.

Atrakcją był również pokaz historyczny z okresu II wojny światowej w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznie im. Wojciecha Lisa „Mściciela” Oraz pokaz trialu rowerowego w wykonaniu Bartka Ćwika uczestnika  programu „Mam talent 2015”.

 

DSC_0004

 

IMG_5677

 

IMG_5683

 

IMG_5690

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Gala “Młodzi Nieprzeciętni” 2024 [FOTO]

Wiadomości Mielec

SP 6 Mielec – 11 drużyną w Polsce

Wiadomości Mielec

Wystartowały obrady III sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa