24 sierpnia 2019 (sobota) - 5:20
Przebudowa ulicy Przemysłowej musi poczekać?
Przebudowa ulicy Przemysłowej musi poczekać?
Przebudowa ulicy Przemysłowej musi poczekać?
Przestępstwa, skandale, i afery

Przebudowa ulicy Przemysłowej musi poczekać?

Przebudowa ul. Przemysłowej wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego w Mielcu nie znalazła się na liście zadań zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – drogi gminne i powiatowe na 2019 rok.

Wniosek Gminy Miejskiej Mielec umieszczono na przedostatniej 21 pozycji listy rezerwowej.  Był on złożony w ubiegłym roku w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14 sierpnia 2018 r. przez Wojewodę Podkarpackiego nabór wniosków o dofinansowanie na budowę/rozbudowę/przebudowę/remont dróg lokalnych realizowanych w 2019 r w ramach wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zgodnie z regulaminem konkursu wniosek ten podlegał ocenie i został umieszczony na bardzo wysokiej –  16 pozycji ostatecznej  listy rankingowej, co pozwalało na rozpoczęcie działań związanych z  realizacją tej inwestycji wraz z  dofinansowaniem.

Mając świadomość jak ważna jest to inwestycja dla mieszkańców miasta i regionu oraz pracowników firm Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Prezydent Mielca w najbliższych dniach spotka się z Wojewodą Podkarpackim, aby wspólnie szukać rozwiązania tej sytuacji.  

Przebudowa ulicy Przemysłowej musi poczekać?
Przebudowa ulicy Przemysłowej musi poczekać?
Przebudowa ulicy Przemysłowej musi poczekać?


Przebudowa ulicy Przemysłowej musi poczekać?
Przebudowa ulicy Przemysłowej musi poczekać?
Przebudowa ulicy Przemysłowej musi poczekać?

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości