W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Przedsiębiorcy w Mielcu nie zapłacą podatku od nieruchomości

Na wniosek Prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, będą mogli skorzystać z kolejnej formy pomocy. W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19, od stycznia do maja 2021 roku, mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Jednym z celów takiej formy pomocy, jest przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem.

Ze zwolnienia z podatku mogą skorzystać przedsiębiorcy wykonujący działalność:

1) polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A),

2) twórczą związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

3) związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),

4) związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),

5) usługową związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w  podklasie 96.04.Z),

6) związaną ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

7) związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Ponadto proponuje się wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres pięciu miesięcy 2021 r., tj. od stycznia do maja gruntów budynków i budowli zajętych przez:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zostaną podane po uprawomocnieniu uchwały.

DCIM\105GOPRO
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa