W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Radni Powiatu Mieleckiego obradowali na kolejnej sesji

Radni dokonali zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mieleckiego uchwale budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok.

Zmianom uległ również plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Mieleckiego.
Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych. Rada Powiatu Mieleckiego 22 marca 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXIX/255/2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Mieleckiego.

W roku 2022 Rada Miejska w Przecławiu podjęła uchwałę w sprawie likwidacji szkoły – Liceum Ogólnokształcącego w Przecławiu. Powyższe działanie powoduje konieczność dokonania zmiany w planie sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych poprzez wykreślenie z niej LO w Przecławiu. Uchwała ta ma charakter porządkujący dlatego też zasadnym jest jej podjęcie. Zgodnie z art. 39 ust 8 w/w ustawy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Podczas 53. sesji Radni dokonali wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego w skład Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
Radę Powiatu Mieleckiego reprezentować będzie Radny Maciej Jemioło. Za jego kandydaturą opowiedziało się 24 radnych (przy jednym głosie wstrzymującym).

Jednogłośnie za to przyjęta została uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 7 marca 2023. Dotyczyła ona utrzymania drogi powiatowej Nr 1140R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy Baranowskie.
Ten odcinek drogi powiatowej stanowi połączenie Powiatu Mieleckiego z Powiatem Kolbuszowskim. My mieszkańcy wsi Ostrowy Tuszowskie i Czajkowa codziennie pokonujemy tą drogę udając się do pracy, na zakupy, do lekarza, do kościoła. Droga ta jest obecnie jedyną drogą dojazdowy do siedziby Leśnictwa Pateraki, którą codziennie muszą pokonywać interesanci chcący załatwić sprawy zakupu drewna w Lasach Państwowych. Niestety na drodze tej nie są wykonywane żadne prace utrzymaniowe, począwszy od zimowego utrzymania – odśnieżanie po obfitych opadach śniegu, a na utrzymaniu nawierzchni drogi skończywszy.
Wnosimy o dokonanie niezbędnych prac utrzymaniowych, polegających na dowiezieniu kamienia i uzupełnieniu powstałych w drodze wybojów i kolein, a następnie wyrównanie nawierzchni
” – napisali w swojej petycji mieszkańcy wsi Ostrowy Tuszowskie i Czajkowa.

Radni przychylając się do realizacji postulatów wniesionych w petycji podkreślali, iż poprawa nawierzchni przedmiotowej drogi przyczyni się do rozwoju tego zakątka powiatu.
Umożliwi nową jakość połączenia dwóch powiatów – mieleckiego i kolbuszowskiego, poprzez nowe połączenie z Cmolasem. Ożywi to także lokalną turystykę i stworzy w nieodległej przyszłości warunki do rekreacji mieszkańcom obu powiatów.

DCIM/100MEDIA/DJI_0053.JPG
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

26-latka straciła prawo jazdy za nadmierną prędkość

Wiadomości Mielec

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Wiadomości Mielec

Badanie Osteoporozy w Mielcu 22.07.2024

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa