W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Radni powiatu obradowali na sesji

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok.

Zmiany w budżecie dotyczyły realizowanej przez Powiat Mielecki inwestycji tj. przebudowy drogi powiatowej nr 1179R relacji Dulcza Wielka – Żarówka, której wartość, ustalona na podstawie przeprowadzonego w zeszłym roku przetargu, wyniosła 16 642 230,98 zł.

Wykonawca tej inwestycji, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy, dwukrotnie wystąpił do samorządu powiatowego o waloryzację wynagrodzenia: najpierw o kwotę 1 957 635,87 zł, a następnie 321 718,69 zł, co daje łączną kwotę 2 279 354,56 zł. Wzrost należnego wynagrodzenia wykonawca motywował pokryciem strat z tytułu inflacji i w szczególności niekontrolowanego skoku cen paliw, asfaltów i innych materiałów oraz usług budowlanych (podwykonawców) w związku z obiektywnym wzrostem kosztów na rynku krajowym (w przypadku pierwszej kwoty) oraz kosztem prowadzonych robót mostowych i dynamicznym wzrostem cen paliw (w przypadku drugiej kwoty).

Od grudnia 2022 roku przed Prokuratorią Generalną prowadzone było postępowanie mediacyjne w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego wykonawcy. Odbyły się cztery rundy negocjacyjne przy udziale negocjatora, wykonawcy, kancelarii prawniczych reprezentujących wykonawcę ( PZD w Mielcu), radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Mielcu i członków Zarządu Powiatu Mieleckiego, podczas których szczegółowo analizowano szczególnie koszty o największym wzroście tj. emulsji asfaltowej, paliwa, stali i kruszywa.

W dniu 04.04.2023 roku Powiat wystosował do wykonawcy pismo, w którym poinformował go, że przestawiony dodatkowy nieprzewidziany koszt realizacji inwestycji został zweryfikowany przez biegłego rzeczoznawcę i służby starostwa (Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ), potwierdzając wyliczoną kwotę w wysokości 2 279 354,56 zł.

Powiat, w związku z trwającym negocjacjami przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, zaproponował ostateczną kwotę rekompensaty w wysokości 50% kwoty 2 279 354,56 zł tj. w zaokrągleniu 1 140 000 zł.

Ważnym argumentem za zawarciem ugody przez Powiat Mielecki z PDM Dębica było przekazanie przez gminę Radomyśl Wielki w kwietniu 2023 roku kwoty 750 000 zł na pokrycie dodatkowych kosztów przebudowy drogi powiatowej Dulcza Wielka – Żarówka.

W dniu 06.04.2023 roku Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy, w odpowiedzi na powyższe pismo, poinformowało, że akceptuje na zasadach solidaryzmu zaproponowaną przez powiat kwotę.

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Mieleckiego zmian w budżecie powiatu dotyczących przedmiotowej sprawy, już wkrótce, pomiędzy starostwem a wykonawcą, podpisane zostanie stosowne porozumienie dotyczące wysokości wynagrodzenia.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Humanizacja zwierząt domowych: to moda czy norma?

Wiadomości Mielec

Dni Wampierzowa w tym roku intensywnie Powitały Lato [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

PZL Mielec nadal sponsorem Klubu FKS Stal Mielec S.A.

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa