W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Radni zdecydowali o utworzeniu Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

30 marca radni Powiatu Mieleckiego spotkali się na trzeciej w tym roku sesji. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie utworzenia COJ.

30 marca Radni rozpoczęli spotkanie od wspólnej modlitwy w intencji ofiar tragicznego wypadku, do którego doszło w ostatnim czasie pod Werynią

W tym dniu Rada podjęła także jednogłośnie kilka ważnych uchwał.  Jedna z nich dotyczyła określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Radni zatwierdzili także opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projekt pozakonkursowy  dotyczący aktywizacji osób powyżej 29 r. ż pozostających bez pracy w Powiecie Mieleckim.

Ponadto wyrażono zgodę na realizację projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: „Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia” działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 250 000 zł,
z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wymagany 15% wkład własny w kwocie 337 500 zł przeznaczony na współfinansowanie zostanie zabezpieczony ze środków własnych Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu i wydatkowany w 2017 roku.

Podstawową rzeczą jest zakup sprzętu i aparatury sprzętu medycznego na kwotę około 1mnl 300 tys. zł. Sprzęt będzie dedykowany w całości na Szpitalny Oddział Ratunkowy, dzięki czemu SOR będzie odpowiadał wszystkim wymaganiom NFZ w zakresie posiadanego sprzętu medycznego. Drugim elementem wniosku jest przebudowa wejścia do SOR. Obecne jest plątaniną korytarzy(…) Zamierzamy dobudować werandę i wyremontować kilka fragmentów szpitala. Mamy nadzieję, że zostaniemy zakwalifikowani do wniosku, którego rozstrzygnięcie nastąpić ma do 31 lipca, natomiast sama  realizacja w czwartym kwartale tego roku – mówił dyrektor szpitala Leszek Kołacz.  

Dominującym punktem podczas obrad radnych było podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego. Większością głosów  (16 – za, 8 – przeciw, 0 – wstrzymujących) przyjęto uchwałę. W związku z tym od 1 września 2016 r. w celu zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego  zostanie utworzone COJ. Jego powołanie powinno przełożyć się na obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek.

 

DSCN8748

 

– Centrum pozwoli na uzyskanie szeregu oszczędności m.in. w wyniku lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, zmniejszenia kosztów operacyjnych jak również sprzyjać będzie poprawie jakości procesów poprzez standaryzację. Umożliwi także bardziej elastyczne zarządzanie jednostkami. Zorganizowanie COJ należy ocenić pozytywnie jako stwarzające podstawy do jeszcze lepszej optymalizacji struktur odpowiedzialnych za realizację zadań objętych wspólną obsługą – w imieniu Klubu Radnych PiS stanowisko wyraziła Joanna Rębisz.

 

1728672890

 

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa