18 września 2019 (środa) - 23:06
Radomyski wniosek najlepszy. Jest ważna dotacja
Radomyski wniosek najlepszy. Jest ważna dotacja
Radomyski wniosek najlepszy. Jest ważna dotacja
Informacje

Radomyski wniosek najlepszy. Jest ważna dotacja

Blisko 2,8 miliona złotych z funduszy unijnych pozyskała gmina Radomyśl Wielki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Partyni.

Wniosek, który złożyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego (Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa) zdobył największą liczbę punktów przyznawanych przez Komisję Oceny Projektów spośród wszystkich złożonych wniosków.

– Dużą radość sprawiła nam ta informacja. Po pierwsze dlatego, że nasza oczyszczalnia ma już 10 lat i wymaga unowocześnienia. Po drugie chcąc podłączać następne miejscowości do kanalizacji trzeba mieć tę oczyszczalnię już rozbudowaną – komentuje Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego.

 

Trzy miliony dofinansowania

Wniosek opiewa na nieco ponad 4 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 2,77 mln zł. Wkład własny gminy to 1,24 mln zł. – Mamy nadzieję, że uda się nam jeszcze odzyskać częściowo podatek VAT, co sprawiłoby, że dofinansowanie byłoby jeszcze większe, w granicach 80 procent. Niemniej i tak jest to duża pomoc, bo z własnych środków nie bylibyśmy w stanie w takim zakresie przeprowadzić tego zadania – dodaje burmistrz.

 

Zakres prac

Dzięki rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych dwukrotnie zwiększy się jej przepustowość. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje m.in.: pompownię główną, technologię oczyszczania w zblokowanym sekwencyjnym reaktorze z fazami napełniania, napowietrzania, zbiornik wody płucznej, wiatę stalową na osad, komorę pomiarową, dozowanie koagulantów, zautomatyzowanie procesów oczyszczania i pomiar ścieków.

Powstanie także instalacja fotowoltaiczna, która będzie połączona z instalacją elektryczną całego obiektu. Wyprodukowana w ten sposób energia w całości będzie wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni.

Przy okazji tego przedsięwzięcia wybudowana zostanie dodatkowa nitka kanalizacji sanitarnej z pompowniami, rurociągami tłocznymi i zasileniem energetycznym o łącznej długości 250 metrów.

 

Rok na przebudowę

Przetarg na przebudowę oczyszczalni już został ogłoszony. Termin składania ofert mija 21 marca. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej wczesną wiosną i potrwają około roku. Planowana data zakończenia inwestycji to 27 czerwca 2018 r. – Jest taka potrzeba, by to zadanie sprawie i szybko wykonać.

Po pierwsze chodzi o wykorzystanie środków unijnych, a po drugie chcemy podłączyć kolejną miejscowość do kanalizacji, bo na ukończeniu jest już budowa sieci w Podborzu – wyjaśnia burmistrz Rybiński. – Poza tym czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o dofinansowanie unijne na budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych sołectwach. Mamy nadzieję, że zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków dobrze będzie służyła mieszkańcom – dodaje.

 

Radomyski wniosek najlepszy. Jest ważna dotacja

 

Radomyski wniosek najlepszy. Jest ważna dotacja
Radomyski wniosek najlepszy. Jest ważna dotacja
Radomyski wniosek najlepszy. Jest ważna dotacja

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości