W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
fratelli
EsteticDent Dentysta Mielec
Image default
Informacje

Radomyśl Wielki na muzycznej mapie powiatu

1 września br. w Radomyślu Wielkim rozpocznie działalność Szkoła Muzyczna I stopnia. Burmistrz podpisał w tej sprawie stosowne porozumienie z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a 24 maja Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu szkoły.

Radni podjęli tę decyzję jednogłośnie. – To jedna z najważniejszych decyzji podjętych przez Radę w tym roku. Uruchomienie szkoły muzycznej w Radomyślu to wydarzenie historyczne. Wpisuje się w nasze wieloletnie działania, mające na celu zatrzymanie młodych ludzi na naszym terenie. Wpływ na to mają działania związane z infrastrukturą, a więc inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, oświatowe, ale też działania dla ciała i ducha – mówił podczas sesji burmistrz Józef Rybiński. – Mamy więc rozbudowaną bazę sportowo-rekreacyjną. Jest ognisko muzyczne teraz idziemy krok dalej i będzie szkoła muzyczna. Mamy nadzieję, że będzie ona także oddziaływać na sąsiednie miejscowości i gminy, i będziemy mieć uczniów spoza naszego terenu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej placówki na czele z obecnym dzisiaj z nami posłem Fryderykiem Kapinosem, bez którego w tym roku tej szkoły by nie było. To on wspierał nasze działania w Ministerstwie Kultury – dodał włodarz.

Cenna inicjatywa

Poseł Kapinos zaznaczył, że do działania przekonała go postawa lokalnych władz. – Gdy zobaczyłem jaka jest determinacja władz gminy na rzecz powstania szkoły muzycznej i pokaz umiejętności uczestników ogniska muzycznego stwierdziłem, że nie ma na co czekać, tylko trzeba kuć żelazo póki gorące – stwierdził parlamentarzysta. – Gratuluję powołania do życia szkoły muzycznej. To historyczne wydarzenie, nie tylko dla Radomyśla, ale i sąsiednich gmin. W tej placówce będą mogli swe umiejętności rozwijać także młodzi mieszkańcy okolicznych gmin. Gdy rozmawiałem z wicepremierem Piotrem Glińskim i podziękowałem mu za zielone światło, stwierdził, że cieszy się, że mógł wydać pozytywną decyzję dla Radomyśla, bo tego typu inicjatywy są cenne dla środowisk lokalnych – dodał Kapinos.

Czego nauczą?

Radomyska placówka będzie publiczną szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego. Będzie kształcić dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, w takich specjalnościach instrumentalnych jak: skrzypce, altówka, klarnet, saksofon, gitara, fortepian, waltornia, organy, puzon i akordeon. Nauka będzie odbywać się poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania. Metody nauczania będą dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczniów.

Nie tylko nauka

Szkoła będzie współdziałała z samorządem lokalnym, innymi placówkami oświatowymi i artystycznymi w rozwijaniu działalności kulturalnej w zakresie organizacji koncertów, konkursów oraz innych imprez i projektów artystycznych. Podopieczni i nauczyciele będą brali udział w konkursach, przesłuchaniach, festiwalach, koncertach i przeglądach.

Zadaniem placówki będzie też rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych; umuzykalnienie oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki; przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia i wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury.

W byłej podstawówce

Organem założycielskim i prowadzącym szkołę będzie Gmina Radomyśl Wielki, a nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawował będzie Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej. Gmina zobowiązała się do finansowania działalności utworzonej szkoły, w tym wydatków bieżących (płacowych i rzeczowych), jak i inwestycyjnych. Organami szkoły będą Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Siedziba placówki będzie znajdować się w Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej 1, w części byłej szkoły podstawowej.

Ruszyła rekrutacja

Nabór do Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu już się rozpoczął i potrwa do 25 czerwca br. – Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.smradomyslwielki.pl lub w formie papierowej (do pobrania również ze strony internetowej) w sekretariacie przy ul. Ogrodowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 17.00 – przekazuje Paweł Stanosz, koordynator ds. szkoły muzycznej. Badanie przydatności kandydatów odbędzie się 28 czerwca (poniedziałek) od godziny 10.00 w budynku szkoły.

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą mailową pod adresem: k[email protected] lub telefonicznie (tel. 601 454 691).

created by dji camera
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Mielecki Uniwersytet Dziecięcy zaprasza na rekrutację

Wiadomości Mielec

Policjant z Mielca najlepszym dzielnicowym na Podkarpaciu [FOTO]

Wiadomości Mielec

Ukarany mandatem w wysokości 3 tyś. złotych za nadmierną prędkość

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa