W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Reguły przyjęcia do klasy pierwszej w nowym roku szkolnym

Prezydent Miasta Mielca informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 dzieci urodzone w 2014 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Do klas I szkół podstawowych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie elektronicznie wypełnionego zgłoszenia oraz dołączonego do niego oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata, składanego pod klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Obwody szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Mielec na okres od dnia 1 września 2019 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I w miarę wolnych miejsc po złożeniu elektronicznego wniosku  w ramach postępowania rekrutacyjnego oraz potwierdzenia woli przyjęcia. Kandydatom przyznawane są punkty zgodnie z Uchwałą NR IV/35/2019 Rady Miejskiej
w Mielcu z dnia 
30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego
w Mielcu 
– MOJE MIASTO .

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę eurzad.um.mielec.pl  jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia  lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA  PROFILEM ZAUFANYM PRZEZ
OBYDWOJE RODZICÓW.

Harmonogram rekrutacji

określa ZARZĄDZENIE NR 910/2021 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I publicznych oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

Rodzice oraz  kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą szkół
prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec
na stronach internetowych szkół.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcuul. Kilińskiego 37
39 -300 Mielec
www.sp1.mielec.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcuul. Kościuszki 4
39 – 300 Mielec
 www.sp2mielec.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcuul. Żeromskiego 30
39-300 Mielec
 www.sp3.mielec.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu
z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
ul. Solskiego 8
39-300 Mielec
 www.sp6.mielec.pl
Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcuul. Grunwaldzka 739-300 Mielecwww.sp7.mielec.pl
Szkoła Podstawowa nr 8 w Mielcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcuul. Tańskiego 3
39-300 Mielec
www.zso1.mielec.pl
Szkoła Podstawowa nr 9  z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego “Jędrusia”ul. Drzewieckiego 11
39-300 Mielec
 www.sp9.mielec.pl
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. Jana Pawła II w Mielcu
ul. Warneńczyka 2
39-300 Mielec
www.sp11.mielec.pl
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza
w Mielcu
ul. Wandy 11
39-300 Mielec
www.sp12mielec.eu
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego”
w Mielcu
ul. Łąkowa 639-300 Mielec
www.sp13.mielec.pl

  Sposób rejestracji: REKRUTACJA 2021 – ścieżka

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa