W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie

Remont drogi w pobliżu LHS [FOTO]

Po ponad dwudziestu latach w ramach porozumienia Gminy Padew Narodowa z Powiatem Mieleckim została gruntownie wyremontowana droga powiatowa nr 1 124R relacji Knapy – Zarównie na odcinku 2,441 km.

Remont został przeprowadzony dzięki otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Powiatu Mieleckiego. Wartość zadania to kwota 884.300 zł.

Inwestycja ta wpisuje się w strategię rozwoju Gminy Padew Narodowa i Powiatu Mieleckiego w ramach rozwoju terenów inwestycyjnych w obszarze toru LHS.


Zobacz też...