W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Rewitalizacja miejskich parkow lesnych

Gmina Miejska Mielec pozyskała fundusze unijne na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec”.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i w 85% zostanie sfinansowane z funduszy UE. Całość przedsięwzięcia dzieli się na dwa obszary: Park Kazimierza Wielkiego oraz teren dawnego wysypiska odpadów na osiedlu Smoczka.


Park przy ulicy Kazimierza Wielkiego pełniący funkcje rekreacyjno-wypoczynkową dla wszystkich grup wiekowych będzie miał charakter leśny. Wzbogacone zostanie runo parkowe poprzez dosadzanie i wysiew nasion odpowiednich roślin.

Zaplanowano także przycinkę oraz wycinkę drzew suchych i będących w złym stanie zdrowotnym. Zmieniona zostanie nawierzchnia głównej alei, przy której zostaną umieszczone ławki oraz kosze. Zamontowane zostaną budki dla ptaków.
Tereny dawnego wysypiska na osiedlu Smoczka także mają pełnić funkcję wypoczynkową dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych. Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego skweru z kameralnymi siedziskami w otoczeniu roślinności istniejącej drzewiastej
i niskiej projektowanej.
Podobnie jak w Parku Kazimierza Wielkiego wykonane zostaną nasadzenia, pielęgnacja i zabezpieczenie drzewostanu istniejącego  oraz usunięcie drzew chorych i martwych. Na terenie całego parku znajdować się będą elementy ogrodu sensorycznego – strefa roślin kwitnących w barwach tęczy (zmysł wzroku).

W sąsiedztwie placu zabaw lokalizuje się rośliny tworzące ogród smaku i zapachu, zaś w części leśnej rośliny oddziałujące na zmysł słuchu i dotyku.
Ponadto w ramach projektu wykonane zostaną ścieżki, obiekty małej architektury (ławki, kosze) oraz plac zabaw o naturalnym charakterze z drewnianymi urządzeniami zabawowymi. Realizacja projektu w sposób znaczący zwiększy bioróżnorodność flory i fauny na obu terenach.
Obecny drzewostan to głównie samoistne wyrosłe samosiewy ekspansywnych gatunków obcego pochodzenia, które wypierają gatunki rodzime, cenniejsze przyrodniczo dla enklawy zieleni miejskiej.

Projektuje się nasadzenia roślin rodzimych zarówno w warstwie runa, podszytu oraz uzupełnienie drzewostanu w nowe gatunki drzew.
Realizacja zamierzenia uatrakcyjni teren pod względem użyteczności oraz zwiększy bioróżnorodność gatunkową flory i fauny. Zwarte nasadzenia krzewów owocujących przyciągną więcej ptaków i owadów, w tym gatunków, które dotychczas nie zamieszkiwały tego terenu.

Dokumentacja dotycząca terenów dawnego wysypiska obejmuje kompleksowe zagospodarowanie całego terenu, jednak dostępność środków i wymogi konkursowe zadecydowały o konieczności podzielenia przedsięwzięcia na kilka etapów. Kolejne elementy znajdujące się w dokumentacji, takie jak budowa parku linowego, ogrodu doświadczeń, placu zabaw dla psów czy boiska i punktu obserwacyjnego możliwe będą do realizacji w późniejszym terminie, w zależności od dostępności środków w budżecie miasta.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Gala “Młodzi Nieprzeciętni” 2024 [FOTO]

Wiadomości Mielec

SP 6 Mielec – 11 drużyną w Polsce

Wiadomości Mielec

Wystartowały obrady III sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa